.

.

TOTS 21

Imatge gràfica que mostra la instal·lació dels tres sensors i l'enviament de la informació al mòbil o en una tauleta. Foto: Cedida

Imatge gràfica que mostra la instal·lació dels tres sensors i l’enviament de la informació al mòbil o en una tauleta. Foto: Cedida

Green Smart Data és una empresa de base tecnològica formada per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, la majoria de la branca d’enginyeria electrònica, que en una mica més d’un any han demostrat de quina manera els agricultors poden disposar de sistemes adaptats per controlar el reg dels cultius i conèixer en quin moment cal actuar per evitar la propagació de les plagues segons la meteorologia. En poc temps han trobat clients de grans empreses del sector catalans i espanyols.

Optimitzar el rendiment de les finques és, en línies generals, el que ofereix l’empresa de base tecnològica Green Smart Data, que ha sorgit dels investigadors i emprenedors Xavier Vilanova, Eduard Llobet, Raül Calavia i Oriol González, del grup de recerca Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis, del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Treballa en el desenvolupament d’equips tecnològics intel·ligents adaptats a les necessitats dels agricultors que permeten, a través de sensors, recollir informació sobre diferents paràmetres. Els clients reben informes personalitzats que poden revisar des del seu ordinador, telèfon o tauleta, per seguir al moment el mapa de la situació en què es troben les seves finques, tant des del punt de vista de la meteorologia com de la humitat. El sistema que han desenvolupat, a més, avisa mitjançant alarmes si es donen condicionants climatològics d’alt risc, com cops de calor o gelades, per tal que puguin actual abans que la producció es pugui veure afectada.