.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu de l’amfiteatre de Tarragona. 

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat l’elaboració d’un informe tècnic per avaluar les possibles actuacions per tal de rehabilitar la graderia reconstruïda de l’amfiteatre romà. El pressupost és de 15.911,50 euros -IVA inclòs- i la durada del contracte és de dos mesos. El conseller de Patrimoni del consistori, Hermán Pinedo, ha destacat la importància que «aquesta part del monument sigui segura i accessible», i que per tant «és una prioritat trobar una solució per a les patologies existents». L’objectiu és poder reobrir aquesta part del monument, que porta tancada al públic més de dos anys.

Així, a partir de l’estudi dels antecedents constructius, de l’examen de la situació actual, de l’anàlisi de les patologies, així com del grau d’afectació parcial i general de les estructures; l’encàrrec consisteix en la elaboració d’un informe que proposi solucions encaminades a l’aprofitament públic de les grades, valorant-ne la seva viabilitat tant tècnica com econòmica, i tenint present el la conservació del patrimoni com a eix prioritari.

ACN