TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Tarragona. Foto: ACN

La Comissió Informativa i de Seguiment per a la Creació dels Consells de Districtes de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí el reglament de funcionament del que serà -a partir d’ara- la nova ordenació territorial i administrativa de la ciutat, els Consells de Districte. El redactat d’aquesta nova normativa de funcionament s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, En Comú-Podem, Junts per Tarragona i la CUP, els vots en contra del PSC, Sonia Orts i José Luis Calderón; i l’abstenció de Ciutadans. El PP no ha assistit a la comissió.

Els Consells de Districte es constituiran com a mitjans de canalització de la participació ciutadana i de les associacions en els assumptes públics. Es configuren com a òrgans territorials de consulta i participació en els afers del municipi que afectin al seu territori – el districte – apropant l’administració al veïnat.

Segons ha expressat la consellera de Districtes de l’Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, «els Consells suposaran un abans i un després en la relació que la ciutadania i les entitats tindran amb el consistori. Volem cohesionar i unir forces per millorar la qualitat de vida i el funcionament dels Consells de districte facilitarà la creació d’espais de debat i discussió entre els diferents agents per tal de possibilitar la presa de decisions consensuades».

Els districtes en què es configura la ciutat de Tarragona, segons el seu nou reglament aprovat avui són cinc: Centre, Eixample, Llevant, Nord i Ponent.  La nova normativa de funcionament especifica que el Centre estarà format per la Part Alta, els barris marítims -Port i Serrallo- i els carrers Unió, Maria Cristina i les dues rambles, mentre que l’Eixample s’iniciarà a la plaça Imperial Tarraco i discorrerà per l’avinguda Roma, President Companys i avinguda Andorra per connectar amb Torres Jordi, Vidal i Barraquer i República Argentina fins arribar a l’avinguda Catalunya, Tarragona II i l’Oliva. Pel que fa a Ponent, aquest districte concentrarà a tots els barris de la zona, el mateix que passarà amb Llevant, mentre que el Nord serà per Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon.

Organització i funcionament dels Consells de Districte  

Amb la finalitat de gestionar les seves competències, el nou reglament recull que cada districte es dotarà d’un òrgan de govern de nova creació, denominat Consell de districte, format per una presidència, una vicepresidència, un plenari, diversos grups de treball, comissions i taules, una secretaria i un conseller/a de Districtes.

La presidència del Consell de districte l’ocuparà un conseller o consellera membre de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots en les darreres eleccions municipals en l’àmbit territorial del districte, a proposta del seu partit, entre les persones de la candidatura   escollides per formar part del plenari.

Al Plenari, que es reunirà tres vegades l’any, hi tindran cabuda docents representants dels centres de  primària i secundària, representants de les associacions de comerciants i econòmiques, representants dels centres públics de salut, de les llars de persones jubilades, representants de nova ciutadania i cooperació, d’ entitats esportives i associacions culturals.

El reglament també preveu les competències dels Consells de Districte entre les quals, amb caràcter general, es troben exercir de canal de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania del districte, fer el seguiment de les actuacions municipals que es desenvolupen en el districte, fomentar la col·laboració entre els barris que formen el districte, facilitar les relacions entre les diferents associacions ubicades en el seu territori, presentar propostes de millora a l’Ajuntament relacionades amb el districte, impulsar la participació de la ciutadania en el dia a dia i en els processos participatius que es posin en marxa i gestionar els pressupostos participatius assignats a l’àmbit de cada districte.

Cada districte es dotarà d’una seu física fixa, situada en el territori del districte, que disposi d’espai de treball on es pugui atendre a la ciutadania, encara que la celebració dels plenaris podrà ser itinerant. Aquestes seus estaran ubicades en locals municipals, preferentment Centres cívics. Paral·lelament, Es crearà l’Oficina de coordinació de districtes, que dependrà orgànicament de la Conselleria de Districtes i que tindrà les funcions d’actuar com a nexe d’unió entre els Consells i l’Ajuntament i coordinar les relacions entre els diferents Consells de districte de la ciutat.

Procés de creació del nou reglament dels Consells de Districte  

Al juliol de 2019, l’equip de Govern formulà l’encàrrec al Servei d’Organització, Qualitat i Govern Obert per a l’elaboració del projecte d’implantació dels Consells de districte a la ciutat de Tarragona. A partir d’aquí, s’elaborà un primer document que recollia diferents propostes per estructurar els futurs Consells de districte, i al setembre del mateix any es va sotmetre a consideració de l’equip de Govern per a la seva validació.

Validats els trets generals del que havien de ser els futurs Consells de districte, s’elaborà el document que contenia les línies mestres que haurien de definir el futur reglament. Amb les incorporacions de la Comissió Tècnica i la Informativa, al març de l’any passat es van publicar al Portal de Participació de l’Ajuntament un seguit de preguntes per copsar la visió de la ciutadania respecte a la nova figura que es pretén implantar.

Amb posterioritat des de la Conselleria de Districtes, i en paral·lel a aquestes actuacions, s’han mantingut reunions amb representants del teixit associatiu dels diferents àmbits territorials que integraran els Consells i, així mateix, amb representants dels grups polítics municipals. Aquestes aportacions han estat incorporades a l’esborrany de Reglament que s’ha sotmès i aprovat aquest dimarts a la Comissió Informativa.

Redacció