.

.

TOTS 21

Imatge e la zona on es faran les obres

Imatge e la zona on es faran les obres

La darrera Junta de Govern Local  de l’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la vorera sud del vial de Cavet davant del càmping resort Sangulí.

Aquestes obres les assumeix l’empresa Blagater SA en la seva qualitat de promotora del Pla Especial que desenvolupa una activitat de càmping en l’àmbit del sòl no urbanitzable a les partides Sangulí, la Parellada, Barenys i Formigueta.

Els treballs, que podrien començar passat l’estiu, tenen un cost de 330.889 euros i serviran per urbanitzar el costat de mar del vial de Cavet davant del càmping i serviran per executar l’accés rodat al recinte fins al límit de la seva propietat, així com la urbanització de la vorera amb la mateixa imatge que la resta de trams executats; així com també amb el mateix tipus de pavimentació, zona verda, instal·lacions i mobiliari urbà.

En aquest tram, a més, també s’haurà de modificar la senyalització horitzontal tot delimitant dues viede circulació de 3,2 metres cadascuna i també afegir una via de desacceleració d’accés al ressort o aparcament, segons correspongui.