TOTS 21

Imatge que reflecteix l’acord pel pacte de govern a Vilallonga poc després de les eleccions municipals. Foto: Cedida

La Sala d’Actes del Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp viurà aquest divendres el ple extraordinari de l’Ajuntament que certificarà el bon estat de salut del pacte per formar govern signat després de les eleccions municipals del 2015 entre ERC-AM i Vilallonga Pot Més (VPM-CP). L’acord contemplava un canvi d’alcaldia a mitjans de mandat, i d’aquesta forma el republicà Ignasi Valera deixarà el seient i es bescanviarà els papers amb el seu actual primer tinent d’alcalde i responsable de les àrees d’Hisenda i Governació, Carmel Gil, que juntament amb l’alcaldia continuarà portant l’àrea d’urbanisme.

«Hem tingut molt bona sintonia i hem treballat sempre com un equip», afirmava Valera. «Amb Carmel Gil hem treballat compartint tots els temes d’alcaldia i no es pot parlar d’intercanvi de papers perquè hem compartit totes les carpetes i estratègies».

Com fer front a una «situació econòmica complicada»

L’alcalde durant aquests dos primers anys reconeix que li ha tocat ballar amb «una situació econòmica complicada. El tancament de l’exercici del 2014 se’ns va dir» pel llavors equip de govern «que disposàvem d’un romanent de tresoreria positiu de 100.000 euros. Aquesta informació s’ajustava a la realitat. Quan vam entrar ens vam trobar una cua de creditors i vam haver d’encarregar una auditoria financera i comptable». El resultat va ser «tancar el 2015 amb un milió d’euros de romanent de tresoreria negatiu». D’aquests, un informe de la secretaria d’intervenció fixava en 850.000 euros arrossegats de tancaments anteriors».

Segons Valera, «aquestes maniobres comptables destinades a tirar la pilota endavant venia de lluny» i els ha obligat «a prendre mesures desagradables» com «apujar els impostos. Hem incrementat l’IBI un 48% i fer retallades de despeses innecessàries sense ressentir els serveis bàsics». Unes mesures contemplades dins «d’un pla de sanejament econòmic i financer» que està donant els seus fruits amb una recaptació positiva de prop de 300.000 euros anuals «que ens permetrà tenir d’aquí a dos anys la situació resolta i disposar de superàvit bé per inversions o per abaixar impostos». En aquest sentit «estem millorant de mica en mica el període de pagament a proveïdors» tot i que actualment «estan a 170 dies i totalment fora de la llei».

Ampliació de l’escola

A pesar de les dificultats, el republicà es mostra satisfet del que s’ha pogut anar aconseguint durant aquests dos anys. «Hem consolidat els serveis educatius tenint present el creixement de població que hem tingut, que ha fet que l’escola es quedés petita». En aquest sentit, «la poca capacitat financera l’hem hagut de destinar a aconseguir convenis amb la Generalitat per ampliar l’escola, de vegades fins i tot avançant nosaltres els diners. Es va fer una primera ampliació de quatre aules i ara una altra de quatre aules més», paral·lelament al projecte per avançar cap a un menjador definitiu i aparcar els mòduls prefabricats i a la renovació de la calefacció i la il·luminació».

Vigilant municipal

Alhora, a partir d’aquest mes de setembre es posarà en marxa «la coberta de la pista poliesportiva amb cofinançament de la Diputació» i traduir en fets la preocupació «pel civisme, que va ser un dels eixos de la nostra campanya. Estàvem preocupats pels problemes de trànsit i aparcaments i finament hem pogut treure una plaça de vigilant municipal i un reglament de vigilants municipals que permetrà garantir el compliment de les ordenances. Fins ara depeníem de la voluntat dels Mossos, que tenien una disponibilitat molt limitada».

Carmel Gil i els projectes de futur

Per la seva banda, Gil reconeix que «han estat dos anys durs al principi. No teníem clar com estava el tema econòmic però malgrat això hem ampliat dos cops l’escola i altres projectes els hem deixat per la segona part de la legislatura». Aquests «dos anys de contenció ha provocat una mica de divisió al poble, però no es tracta de culpabilitzar a ningú sinó de solucionar els problemes».

En aquest sentit Gil també destaca el projecte del poliesportiu de cara a crear «una zona lúdica molt gran» i avança la seva aposta per la creació «d’un museu del cinema aprofitant que disposem d’una gran quantitat de màquines i cartells». Una iniciativa que s’espera inaugurar a finals d’any destinada a ser l’embrió d’una futura ruta que serveixi «com excusa per visitar el poble i atreure gent de fora, i que podria anar lligat amb rutes i menús especials» amb la col·laboració de les entitats i restauradors de la localitat.

També com a punts forts de cara al que resta de mandat, Gil buscarà conjuntament amb la Diputació crear un vial entre Vilallonga i Morell accessible per les bicicletes i per anar a peu i rescatar un projecte enterrat en algun armari de l’ens provincial que parlava de crear una petita rotonda a l’entrada del poble per El Rourell. «Sé que hi ha algun pla dibuixat a la Diputació i tinc intenció de recuperar-lo», afegeix.

J.S.