Per primera vegada la ciutadania de Mont-roig del Camp podrà pagar els tributs de forma fraccionada

Imatge del ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través de BASE ha posat en marxa un nou servei que permet agrupar o fraccionar el pagament dels tributs municipals. La iniciativa, que és un compromís recollit al Pla d’Acció Municipal, és una petició que l’Ajuntament havia fet de forma reiterada a BASE, l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, en els darrers dos anys i que finalment entrarà en funcionament a partir del 2018.

Es tracta del Compte de Pagament Personalitzat que permet ajuntar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament en 9 mensualitats, de febrer a octubre, sense interessos.

Sol·licituds fins al 31 de desembre

Les sol·licituds per acollir-se al pagament fraccionat o agrupat s’han de presentar abans del 31 de desembre per poder començar a pagar els tributs d’aquesta forma l’any vinent. És a dir, les altes al sistema entren en vigor d’un exercici per l’altre.

Els tributs que poden fraccionar-se o agrupar són l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, escombraries… excepte la taxa de subministrament d’aigua).

Destaca també que un mateix compte es poden reunir obligacions emeses per diferents ajuntaments i que els sol·licitants reben informació detallada del deute total, dels venciments i dels imports.

Es pot sol·licitar a la web de Base o en qualsevol de les seves oficines

Les persones interessades en acollir-se al Compte de Pagaments Personalitzat poden demanar-ho de forma telemàtica a través de la web de BASE o a les seves oficines, a Mont-roig al carrer del Sol, 10 (Tel. 977 837 969) i a Miami Platja a l’Avinguda Barcelona, 218 (Tel. 977 810 223). Cal també que l’interessat s’identifiqui com la persona responsable del pagament i faciliti un compte corrent al mateix nom.

Enviar un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *