TOTS 21

paper

A partir del dilluns 21 de març, la plaça de l’Oli i la plaça de la Pagesia comptaran amb dues noves àrees de contenidors fixes d’una mida més petita que la resta de contenidors instal·lats a la ciutat. Amb aquesta mesura, es recupera el servei de recollida selectiva dins la Part Alta, ja que el buidatge dels contenidors es podrà realitzar amb vehicles més petits que poden circular per la majoria de carrers del nucli antic.

Cal recordar, que el passat gener es van retirar les dues illes de contenidors situades en aquests mateixos punts, perquè els vehicles de recollida havien de circular contra direcció per diversos carrers a causa de l’apuntalament de la Muralla a la Baixada del Roser.

La consellera de Neteja Pública, Ivana Martínez ha explicat que «des del primer moment hem estat buscant solucions perquè érem conscients que podia suposar un descens en les dades de reciclatge, tal com hem constatat, ja que les dades d’aquests dos mesos apunten que només es reciclen un 23% dels residus generats. Per això, hem optat per col·locar uns contenidors de mida més petita que es poden buidar amb vehicles més petits».

Els contenidors seran de paper i cartró, envasos, vidre i matèria orgànica i complementaran el servei de recollida de rebuig de les papereres mòbils.