.

.

TOTS 21

Pla obert d’un semàfor en verd i diverses pantalles que monitoritzen l’afluència a les platges de Salou, en una demostració a la premsa feta el 29 de maig. Foto: ACN

Els grups municipals que conformen l´oposició a Salou, ERC, Cs i PP, han decidit denunciar davant de l’Oficina Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació el contracte de control d’aforament de platges del municipi. Cal recordar que tota l´oposició va demanar a l’equip de govern de Salou que declarés la nul·litat d´aquest contracte, per possibles irregularitats. Petició que no va ser atesa, la qual cosa ha comportat que hagin decidit plantejar el cas a aquest organisme del Ministeri d’Hisenda, que vetlla perquè es compleixi estrictament amb la legislació i que s’encarrega de detectar incompliments de la llei de contractació pública.

Els portaveus dels respectius grups municipals de l´oposició, Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) i Mario García (PP), asseguren en una nota de premsa conjunta que “tenim fonamentades sospites de possibles irregularitats en l´expedient de contractació, i la nostra obligació és posar-ho en coneixement de l´organisme competent perque ho analitzi i determini si s´ha respectat escrupulosament el procediment amb criteris de transparència i pública concurrència en la contractació efectuada”.

Segons expliquen els portaveus dels respectius grups municipals de l´oposició, el problema rau en que “l´Alcalde va presentar el projecte conjuntament amb un responsable de l´empresa que va resultar contractada abans de que s´iniciés l´expedient de contractació, i amb una antelació de 6 dies a la data que es va adjudicar el contracte.” A més, Curto, Huguet i García assenyalen que “hi ha una gran similitud entre l’informe dels serveis tècnics on descriuen el sistema necessari per controlar l’aforament de les platges, la proposta de l’empresa adjudicatària i el sistema presentat davant dels mitjans de comunicació”.

Per tot plegat, els tres partits de l’oposició consideren que “existeixen sospites fonamentades que l’equip de govern ja hauria pres una decisió sobre l’adjudicació del contracte i que indiquen que s’hauria construït l’expedient com a mitjà per justificar-ho i no com a mitjà per determinar el contractista”. Els líders d´ERC, Cs i PP a Salou afirmen que “quan parlem de diners públics les administracions han de ser molt curoses en la contractació pública, seguint escrupulosament els procediments i reglaments legals, per evitar qualsevol tipus de suspicàcia, i és evident que en aquesta licitació existeixen molts factors que fan tenir la fonamentades sospites de possibles irregularitats en la seva adjudicació, o com a mínim comportaments poc ètics”.

Per aquest motiu “hem decidit recórrer a l’Oficina Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació perquè tenim clar que hem de defensar la legalitat i els interessos de tots els salouencs, tenint en compte que aquest contracte ha costat a tots el salouencs més de 150.000 € i ara, a més, l’Ajuntament ha hagut de fer una nova contractació, per valor de 23.000 euros més, per fer les obres necessàries per poder subministrar electricitat a les càmeres de control d’aforament de les platges, la qual demostra, un cop més, la improvisació de l’alcalde i de l’equip de govern”, han conclòs.

Redacció