.

.

TOTS 21

Façana de l’ajuntament de Torredembarra.

L’Ajuntament de Torredembarra ha publicat, en data 15 de març, un ban municipal on informa que s’estan gestionant els expedients relatius a la neteja de solars del municipi i recorda que, d’acord amb l’establert per la llei, els propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament.

Davant la situació d’elevat risc d’incendi que generen les altes temperatures durant els mesos d’estiu, i per tal d’evitar situacions de perill, l’Ajuntament fa un crida a tots els propietaris de terrenys i es demana la seva col·laboració per tal que prenguin les mesures necessàries per mantenir-los nets.