.

.

TOTS 21

El tram afectat quedarà tallat al trànsit durant els treballs de pavimentació i fins a la fi del període de repòs del formigó. Foto: Ajuntament

El Departament de Serveis Generals de l’Ajuntament de Cambrils iniciarà les obres de la tercera i última fase de la reparació i pavimentació del Camí de Montbrió el proper dilluns dia 8 de febrer. A finals de l’any passat ja es va pavimentar el tram proper a la carretera de Vinyols T-314 i seguint el camí direcció al nucli de Cambrils, que té un recorregut paral·lel a la T-312. Ara l’empresa adjudicatària executarà la part que falta fins a arribar al tram asfaltat.

Així doncs, després d’aquesta última intervenció el camí quedarà pavimentat des del nucli de Cambrils fins a la carretera de Vinyols, garantint l’accés a un gran nombre de finques agrícoles i a masies que són habitatges habituals. El camí es trobava molt degradat a causa del desgast provocat pel trànsit rodat i les pluges. 

Les obres tenen una durada màxima de dues setmanes d’execució i comportaran talls de trànsit. Del 8 al 12 de febrer es realitzaran feines de màquina superficials per preparar el camí per al formigonat. Durant l’horari d’obres, el camí estarà tancat al trànsit; però a la nit i el cap de setmana tornarà a quedar obert. 

Del 15 al 18 de febrer es pavimentarà amb formigó tot el tram de les obres i es tallarà al trànsit completament. No es podrà tornar a circular fins a la fi del període de repòs o curat del formigó, que es preveu durant la primera setmana de març. Cal recordar que el formigó necessita com a mínim entre una setmana i mitja o dos setmanes de repòs, per no perdre les qualitats que es requereixen de durabilitat.

Redacció