TOTS 21

Les obres, que també afectaran al carrer Nostra Senyora de Montserrat,
han començat aquest mes de novembre i tindran una durada de 5 mesos. Foto: Cedida

La Pobla millora els serveis dels carrer Major Les obres, que també afectaran al carrer Nostra Senyora de Montserrat, han començat aquest mes de novembre i tindran una durada de 5 mesos El projecte suposarà una inversió de 855.832,75 euros, que assumirà íntegrament l’Ajuntament sense cap cost afegit per als habitants La Pobla està d’obres. En concret, als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat, a través d’un projecte de millora integral d’aquestes vies que inclou tant l’aspecte exterior com els serveis soterrats que subministren d’aigua, llum i gas als domicilis dels carrers inclosos en aquestes obres. Els treballs, que han donat inici aquest mes de novembre, s’allargaran durant 5 mesos i suposaran una inversió de 855.832,75 euros.

L’Ajuntament sufraga íntegrament el cost de les obres, sense aplicar cap mena de cost afegit als veïns i veïnes de la Pobla. Un cop finalitzada la intervenció, a finals del proper mes de març, els residents als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat disposaran d’unes vies adaptades als nous temps. Entre les millores que permetrà introduir aquesta actuació, en destaca la renovació, ampliació o potenciació dels serveis soterrats. En aquest àmbit està inclosa l’ampliació de la xarxa de gas canalitzat, habilitant a cada habitatge un punt de connexió a la xarxa. A més, es renovarà completament la xarxa de clavegueram dels carrers esmentats, tot creant dues xarxes paral·leles, una d’elles per a les aigües residuals i una altra per a les aigües pluvials.

De la mateixa manera, també serà renovada la instal·lació d’aigua potable, mitjançant la creació de noves arquetes i punts de reg, o bé substituint i adequant els ja existents per deixar-los a nivell rasant. També es procedirà a soterrar els creuaments aeris existents en les xarxes d’energia elèctrica i de comunicacions telefòniques. Així mateix, s’adequarà les línies elèctriques aèries fixant-les a les façanes, mentre que també s’aprofitarà aquesta intervenció de millora per construir una xarxa soterrada, en mode de reserva, per a serveis futurs que puguin requerir d’aquesta instal·lació prèvia.

Pel que fa als treballs de superfície o que seran visibles un cop completada aquesta intervenció de millora, l’Ajuntament ha previst la substitució de l’enllumenat públic actual per un altre dotat de punts de llum de tipus led, fixats a la façana. Aquest nou sistema inclourà, a més, un controlador per atenuar la il·luminació al 70% entre la mitjanit i les 6 h de la matinada. Encara dins l’àmbit de les millores exteriors i pel que fa al paviment, està prevista la supressió de les voreres a diferent nivell de la calçada, per la qual cosa es crearà un paviment a un sol nivell, que diferenciarà la vorera de la calçada mitjançant el tipus de material a utilitzar.

Un cop finalitzada aquesta fase, els treballs es veuran completats amb el pintat de la senyalització horitzontal dels carrers afectats, així com a la renovació de la senyalització vertical. Aquesta serà minimitzada i limitada pràcticament a la senyalització de zones d’aparcament i de prohibició d’aparcament en els guals, per reduir l’impacte visual als carrers.

Per acabar, està prevista la renovació, reposició, adequació o reparació del mobiliari urbà, pel que fa a papereres i jardineres, que acabaran de configurar el nou aspecte d’una de les vies principals de la Pobla de Mafumet, atès que el carrer Major acull l’entrada principal de la Casa de la Vila, així com també connecta directament amb la plaça de la Pau, on s’ubica l’església parroquial de Sant Joan Baptista.

A la pràctica, aquesta intervenció suposa donar continuïtat als treballs de millora del nucli antic realitzats en els anys previs, i que ara tenen translació també als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat.

En paraules de l’alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, “aquesta actuació suposa una millora evident en la vida quotidiana dels nostres habitants, ja que millorem els serveis soterrats i de superfície de dos dels carrers més importants del municipi i, a més, suposa també una considerable inversió en temps de dificultat general que, a la pràctica, generen una injecció econòmica al territori”.

Redacció