.

.

TOTS 21

Façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Les eleccions del 14 de febrer són un seguit de carreres d’obstacles. Entre elles, l’organitzatiu. En aquest punt, la pandèmia és una dificultat de difícil resolució, fins al punt que moltes persones destinades a formar part de les meses electorals s’ho estan pensant dues vegades, bé escollint pagar les multes o presentant excuses per ser considerats exempts. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n’han fet avui un balanç parcial, que dona com a resultat una xifra significativa. El número de persones que han presentat petició de deslliurar-se del requisit davant la Junta Electoral de Zona de Reus (a data 2 de febrer) és de 687.

Aquesta és l’única referència que es fa a la demarcació de Tarragona des de l’alt tribunal (que tampoc estableix relació amb altres comicis), si bé es poden comparar amb altres de la resta del territori català que han estat proporcionades pel department de premsa. Per exemple, a Vic són 463; a Vilanova i la Geltrú 356; a Igualada, 384; a Sabadell, 1.012, i a Arenys de Mar, 648. A data 29 de gener, les dades obtingudes són 3.250 persones a Barcelona; 849 a Granollers, 622 a Terrasa i 838 a Sant Feliu de Llobregat. En total, més de 9.000 persones. 

El termini per impugnar la incorporació a una Mesa Electoral és de 7 dies naturals des que es rep la comunicació, sens perjudici que, finalitzat el termini i fins el moment de conformar les Meses, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes.

Redacció