.

.

TOTS 21

La presentació es farà al Seminari

La presentació es farà al Seminari

El proper dijous 5 de maig a les 20:00h a l’aula de Sant Magí del Centre Tarraconense El Seminari tindrà lloc l’acte de presentació de la catalogació i digitalització del fons documental de Província Eclesiàstica Tarraconense que és una demarcació territorial eclesiàstica basada en l’antiga província romana civil de la Tarraconense.

Al llarg dels segles IV, V i VI, es va anar perfilant, però va ser el papa Lleó el Gran, l’any 417, qui va establir una organització eclesiàstica inspirada en l’estructura administrativa de l’imperi romà, amb províncies liderades pels metropolitans i diòcesis presidides per bisbes.

Dins d’aquests fons trobem tres grans sèries de documentació: la primera sèrie fa referència als Concilis Provincials celebrats entre els 1336 a 1758 on es recull les deliberacions i els acords presos en les reunions dels diferents bisbes de la província eclesiàstica sobre qüestions de doctrina i disciplina eclesiàstica.

La segona sèrie són els Sínodes Diocesans que són les reunions del bisbe amb els seus preveres per estudiar els problemes de la vida espiritual i donar vigor a les lleis eclesiàstiques, promovent la vida cristiana, fomentant el culte diví i la pràctica religiosa.

Finalment, hi ha dos processos de corts catalanes celebrades a Perpinyà (1473-1479) i Barcelona (1481). En total s’ha catalogat i digitalitzar 73 volums els quals es poden consultar a la web de l’Arxiu històric Arxidiocesà de Tarragona www.ahat.cat. La digitalització d’aquest fons s’ha pogut portar a terme a la col·laboració de l’empresa Dinser.