.

.

TOTS 21

Les instal·lacions de la deixalleria i la regidora de medi ambient, Paqui Orellana

El municipi de la Canonja ja disposa d’una deixalleria pròpia. Sens dubte, era una de les assignatures pendents del poble que s’ha fet realitat gràcies a l’acord amb l’empresa BASF, per ubicar aquesta instal·lació municipal de recollida de residus en el seus terrenys. Així doncs, des de fa uns mesos, els canongins poden utilitzar el servei que els hi ofereix la deixalleria per poder  fer la recollida selectiva de diferents residus que no poden ser dipositats directament en els contenidors de carrers.

La regidora de Medi ambient, Paqui Orellana, manifesta que des de l’ajuntament s’han potenciat sempre les polítiques de reciclatge i de medi ambient, per això tenir una instal·lació d’aquest tipus era un gran objectiu que hem aconseguit afegintque “ara el que toca és utilitzar-la i treure’n el màxim rendiment i confio en que els veïns de la Canonja puguin aprofitar el servei que hem posat al seu abast”.

La deixalleria és un servei gratuït pels veïns i veïnes del municipi que permet la recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden generar en una llar. La instal·lació també està dissenyada per rebre aquells residus especials que es generen i que, per les seves característiques, no poden ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva habituals.

S’hi poden portar residus ordinaris (paper i cartró, plàstics, vidre, tèxtil…), residus voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics sense CFC’s…), residus especials (pintures, vernissos, bateries, olis minerals…) i altres residus com les restes de poda i jardineria o les runes i restes de construcció d’obres menors.

L’ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els que van a parar a l’abocador, evita l’abocament incontrolat i permet gestionar correctament els perillosos.

Per un bon funcionament i per tal d’aconseguir un màxim aprofitament i reciclatge cal dipositar els diferents tipus de residus en el contenidor que li correspon i no s’han de barrejar; En cas de dubte o de portar residus especials, s’ha de preguntar al personal de la deixalleria.

L’horari de les instal·lacions de la deixalleria de la Canonja és de dimarts a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda i els dissabtes de 10 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda.