.

.

TOTS 21

L’obra ha durat 2 mesos i mig i ha tingut un pressupost de 120.000€. Foto: Port

El Port Tarragona ha finalitzat les obres de millora del moll de Castella després de dos mesos i mig d’obres que s’han dut a terme per fases per evitar interrompre l’operativa portuària en un punt d’alta densitat en el tràfic de productes agroalimentaris. En total, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha destinat un pressupost de 120.662,66€ per aquesta adequació.

L’increment dels trànsits ferroviaris de cereal en les instal·lacions del Moll Castella va ser el motiu per al qual el Port de Tarragona va decidir millorar la infraestructura dotant de paviment formigó una de les vies situades al costat del riu Francolí. Amb aquesta intervenció es milloren les condicions d’operativa ferroviària i la seguretat en les maniobres de formació i emissió de composicions ferroviàries.

Els treballs s’han realitzar per fases, cada dijous es començava, una vegada confirmada la disponibilitat de la via, amb el condicionament de la zona a formigonar. Durant els divendres es procedia a la formigonada i els dissabtes, es procedirà a la retirada dels diferents elements constructius utilitzats durant les jornades anteriors.

Cada tram formigonat quedava finalitzat i lliure d’obstacles perquè la via quedés operativa, abans del següent dilluns a les 6 h. Aquest pla tenia previstes sis fases d’execució i dues setmanes per a treballs previs, i dues setmanes més per a treballs finals. En total el termini d’execució ha estat de dos mesos i mig, comptats a partir de la data del començament dels treballs.

Intermodalitat en productes agroalimentaris

Les empreses que operen en el Port de Tarragona utilitzen cada cop més els serveis ferroviaris, aquest fet intueix un canvi en el sector de la logística, més sostenible. Aquesta intermodalitat es pot comprovar en els moviments de productes agroalimentaris amb diferents destinacions, com la vall de l’Ebre, Lleida, Monzón, Saragossa, i per altra banda, Vic, on es fabrica els pinsos per a l’alimentació animal.

Des de l’any passat, el Port de Tarragona porta una mitjana de 3 trens setmanals de productes agroalimentaris, principalment moresc (altrament dit blat de moro, o panís) amb puntes de 5 trens setmanals. Una línia regular de transport ferroviari des del Port cap als clients finals del hinterland del port tarragoní.

El Port de Tarragona rep productes agroalimentaris dels principals països productors com Ucraïna, Romania, Argentina i els Estats Units. La distribució d’aquests productes abasta un hinterland molt important, que inclou tot Catalunya, Aragó i gran part de Navarra i de l’est de Castella, i on es fabrica més del 40% del total de producció de pinsos d’Espanya.

Redacció