.

.

TOTS 21

El Ple de l'Ajuntament del Mont-roig

El Ple de l’Ajuntament del Mont-roig

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest dimecres al migdia, ha aprovat demanar a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la titularitat dels terrenys del traçat viari en desús dins els límits del municipi de Mont-roig del Camp, un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. El punt s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció de PdCat, que s’ha abstingut per considerar que l’equip de govern no ha facilitat el text de l’acord amb temps suficient. I és que aquest acord ha estat un punt sobrevingut en l’ordre del dia, tot i que l’alcalde ha recordat que el govern ja els hi havia traslladat que es portaria aquesta proposta al ple, que d’altra banda manté la línia de treball endegada per l’Ajuntament el 2015 en relació a aquesta qüestió.

L’acord també inclou sol·licitar al Ministeri de Foment i a ADIF la concreció del calendari d’execució de la posada en marxa del Corredor i el desmantellament de la via de costa al seu pas per Mont-roig del Camp, així com l’execució del projecte d’integració paisatgística d’aquest tram. Compromís del Ministeri al desmantellament L’Ajuntament també recorda en aquesta sol·licitud els compromisos adquirits el 28 maig de 2018 a la seu del Ministeri de Foment quant a l’immediat desmantellament de la via en desús i a la participació dels ajuntaments afectats en la definició del projecte d’integració paisatgística del vell traçat.

En aquest sentit, el projecte del Corredor del Mediterrani està sotmès a dues Declaracions d’Impacte Ambiental que obliguen a fer el desmantellament de les vies afectades en desús, la recuperació de la cota que tenia el terreny originalment i la integració de l’espai en el paisatge i l’entorn. Anteriorment a aquesta reunió mantinguda a Madrid, el consistori havia aprovat prèviament el 9 de maig en sessió plenària demanar aquest desmantellament i recuperar els terrenys per a projectar-hi una via verda.

De fet, el desmantellament de la infraestructura actual és una reivindicació històrica per constituir una barrera física que divideix zones importants de població, que nega l’obertura total de Miami Platja cap al mar, suposa un greuge acústic i un perill en els trams de via que discorren per zona urbana, provoca dificultats en la vertebració i planificació del territori, i dificulta la mobilitat interna, tant de vianants com de vehicles. El desmantellament ha de suposar la recuperació de l’espai, la seva integració de l’entorn, i que permeti, en zona interurbana, i especialment en zona urbana, crear un passeig per al gaudi de la ciutadania i els visitants.

L’Ajuntament veu una gran oportunitat per a la regeneració del territori i per a l’impuls d’un turisme sostenible crear una Via Verda i realitzar un projecte de passeig per zona urbana un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani i es desmantelli la infraestructura actual. Per tal de poder portar a terme aquests projectes l’Ajuntament requereix la titularitat d’aquests terrenys. Qualificació ferroviària dels terrenys La Generalitat de Catalunya ha traslladat a l’Ajuntament, sense un compromís ferm, ni econòmic ni de terminis, la seva intenció d’implantar un Tren Tram que uniria les principals ciutats de la costa amb l’interior pel mateix traçat que quedarà en desús. En aquest sentit, l’Ajuntament té intenció de mantenir la qualificació d’ús ferroviari dels terrenys per tal de permetre la implantació d’un tramvia integrat a la trama urbana i a cota 0 si en un futur arriba a concretar-se aquest projecte, en cap cas aprofitant l’estructura fèrria actual, tal com especifiquen els estudis d’impacte ambiental citats.