.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Cambrils

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui el nou cartipàs municipal, que estableix els grups polítics municipals i els portaveus, les delegacions de competències als regidors i regidores de l’equip de govern, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representant de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les retribucions dels càrrecs electes per dedicacions exclusives, parcials i per assistències.

La junta de govern

La junta de govern està formada per l’alcaldessa i els sis tinents d’alcalde i se celebraran tots els divendres a les 12 hores.

1r Tinent d’Alcaldia: Josep Lluís Abella Hortoneda

2n Tinent d’Alcaldia: Oliver Klein Bosquet

3r Tinent d’Alcaldia: Alejandro García Muñoz

4a Tinent d’Alcaldia: Marta Borràs Donato

5è Tinent d’Alcaldia: Enric Daza Micol

6a Tinent d’Alcaldia: Cinta Ballesté Aran

Regidories de barri

o Barri Antic – Eduard Pellicer (ERC)

o Barri del port – Cinta Ballesté (ERC)

o Barri Nou Cambrils – Hélène Arcelin (ERC)

o Barri de la Parellada – Jaume Gila (ERC)

o Barri Eixample Platja – Enric Daza (NMC)

o Barris de Ponent – Marta Borràs (Junts)

o Barri Vilafortuny – Oliver Klein (NMC)

o Barri Molí de la Torre – Lluís Abella (Junts)

o Barri Eixample Vila – Alejandro García (ERC)

o Barri Regueral, Cambrils Badia i Sol Cambrils – Natàlia Pleguezuelos (NMC)

Comissions informatives

-Hisenda

-Urbanisme, Obra pública i Activitats

-Serveis, Medi Ambient i Protecció ciutadana

-Cultura i Festes

-Promoció econòmica, Participació ciutadana i Cooperació

-Joventut i Esports

-Educació, Polítiques actives d’ocupació i Recursos Humans

-Benestar, Drets socials i Salut

-Govern Obert i Contractació

-Projecció exterior i Turisme

Els regidors i regidores de govern

– Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Protecció Ciutadana

Josep Lluís Abella Hortoneda

– Regidoria de Promoció econòmica, Participació Ciutadana i Cooperació

Oliver Klein Bosquet

– Regidoria d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació i Recursos Humans

Alejandro García Muñoz

– Regidoria de Projecció Exterior i Turisme

Marta Borràs Donato

– Regidoria Urbanisme, Obra Pública i Activitats

Enric Daza Micol

– Regidoria de Cultura i Festes

Cinta Ballesté Aran

– Regidoria de Joventut i Esports

Natàlia Pleguezuelos Berlanga

– Regidoria de Govern Obert i Contractació

Eduard Pellicer Sabaté

– Regidoria de Benestar, Drets Socials i Salut

Hélène Arcelin Zabal

– Regidoria d’Hisenda

Jaume Gila Pliego