.

.

TOTS 21

Imatge virtual del projecte de recuperació de la Bassa Nova. Foto: Cedida

Imatge virtual del projecte de recuperació de la Bassa Nova. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha enllestit definitivament la redacció del projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, i el 13 de desembre va publicar la licitació del contracte d’obres. El projecte té com a objectiu la recuperació de l’antiga bassa com a element patrimonial, d’una banda, i el seu gaudi per part de la població.

La Bassa Nova (actualment en desús) és un infraestructura de final del segle XIX que estava destinada a l’emmagatzematge i distribució d’aigua per al seu consum, i situada molt a prop del passeig de la Boca de la Mina. De la mateixa manera que passa amb el passeig, la bassa era un indret popular, en haver-hi famílies que s’hi apropaven a berenar. Cal emmarcar la seva recuperació, doncs, en la posada en valor i millora integral de l’entorn de la Boca de la Mina que ha impulsat l’Ajuntament de Reus els darrers anys.

La recuperació de la Bassa Nova implicarà la restauració dels seus elements originals, alhora que es dota tot l’espai d’un sentit urbà; un espai lúdic vinculat a l’aigua i que la gent el gaudeixi apropant-s’hi. En conseqüència, l’aigua hi tornarà a córrer i omplir la bassa tant amb finalitats de regadiu com recreatives, ja que comptarà amb un moll lúdic que permetrà apropar-se a nens i adults amb la idea de fer-hi navegar vaixells teledirigits.

Pel que fa l’entorn immediat, el projecte preveu l’enjardinament, la construcció de grades d’obra vista i la millora urbana del camí que comunica el Passeig de la Boca de la Mina amb el Camí de la Pedrera de Còbic, que dóna accés a la bassa. Com afirma la memòria, és obvi que “la intervenció que posa en valor l’entorn urbà del nord de Reus hagués quedat coixa si no incorporés urbanament aquest indret popular, important i actualment molt deixat”. Tot plegat implica intervenir en una superfície de 3.907,02 metres quadrats, amb un pressupost de 741.763,31 euros.

D’aquesta manera, Aigües de Reus segueix compromesa en el projecte municipal de recuperació de la Boca de la mina i el seu entorn, en entendre que l’aigua no tan sols és vida, sinó que també és una història sentimental estretament vinculada a la ciutadania i els usos populars. Un projecte que, a més, encaixa plenament en una de les prioritats d’Aigües de Reus d’uns anys ençà: la recuperació i regeneració de les mines i aqüífers del terme municipal per tal de potenciar el consum d’aigua de proximitat. Reus no ha deixat d’usar mai l’aigua dels minats, però l’empresa s’esforça per recuperar encara més infraestructures, mines i aqüífers que havien caigut en desús.