.

.

TOTS 21

Oficines d'Aigües de Reus. Foto: Cedida

Oficines d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus acaba d’incorporar la signatura electrònica en els tràmits i nous contractes de serveis que formalitzen els usuaris de l’empresa municipal. Una signatura electrònica que, a partir d’ara, serà necessària tant en els tràmits no presencials com en aquells altres que es facin a les oficines d’Aigües.

La nova plataforma de signatura electrònica preveu potenciar i facilitar els tràmits no presencials dels clients, tot agilitzant els treballs de registre i custòdia de la documentació que es genera en cadascuna de les gestions, alhora que es redueix l’ús i impressions de paper.

Els contractes de servei, així com la resta de sol·licituds, requereixen sempre de la signatura del client titular del servei, amb l’objectiu de ser validats. Fins ara, aquesta era una signatura en paper, la qual cosa dificultava la formalització dels tràmits que es feien de manera no presencial, tant per la via de l’Oficina Virtual com per correu electrònic.

Requeriment de la signatura
A partir d’ara, quan el client vulgui fer un tràmit sempre se li requerirà la signatura electrònica. A l’inici del procés en el cas d’una sol·licitud o queixa o bé al final si es tracta de formalitzar un nou contracte de servei. En tots els casos, la documentació complementària que calgui presentar (segons cada sol·licitud) haurà d’estar degudament validada.

El procés de recollida de signatura digital queda completament integrat en els processos interns de l’Atenció al Client, agilitzant la gestió de la recollida de la signatura i el registre i custòdia de la documentació signada.

Per als processos que es duguin a terme presencialment (a les oficines d’Aigües de Reus), també està previst que la recollida i registre de la signatura es faci de manera electrònica, i que l’usuari validi la seva signatura sobre una tauleta digital.

En total, al llarg de 2022, Aigües de Reus va registrar 37.700 tràmits, entre no presencials i presencials. El nombre de contractes que es realitzen anualment són 4.700, entre altes, baixes i canvis de titularitat. Les domiciliacions bancàries generen unes 6.800 gestions cada any, mentre que els registres de sol·licituds i queixes recullen uns 3.200 tràmits.

Impuls de la societat de la informació
La mesura està en la línia d’altres engegades els últims anys, en consonància amb el marc legal europeu i espanyol, que reclama a les administracions mesures d’impuls de la societat de la informació, amb la consegüent  obligació de disposar de medis d’interlocució telemàtica per a la prestació dels seus serveis.

En aquest sentit, Aigües de Reus ja disposa d’oficina virtual des de l’any 2006 i ha anat implantant altres mesures per satisfer aquest dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques mitjançant medis electrònics. Una oficina virtual que ofereix, des de fa anys, la possibilitat de consultar la factura en format electrònic i deixar-la de rebre en paper. La consulta i descàrrega del document, si cal, es pot fer en el web www.aiguesdereus.cat.