.

.

TOTS 21

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt l’atorgament de 578.800 euros d’ajuts a 12 Comunitats de Regants de Tarragona per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Aquests ajuts, corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, permetran realitzar una inversió global superior a 1,1 milions d’euros.

En el conjunt de Catalunya, s’ha concedit un total de 75 ajuts a comunitats de regants per un import de més d’11 milions d’euros, que permetran realitzar una inversió global de més de 24 milions d’euros en regadius.

El 78% correspon a obres de modernització integral per un import d’ajut total de prop de 8,9 milions d’euros; i el 22% restant a obres de millora i modernització per un import d’ajut total de 2,5 milions d’euros.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants en alguna de les modalitats següents:

1.1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l’estalvi d’aigua.

Així, les actuacions previstes en aquesta Ordre tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució, i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les Comunitats de Regants podran realitzar importants estalvis d’aigua i d’energia que permetran fer front a més garanties en episodis de sequera.

Redacció