.

.

TOTS 21


Imatge de la signatura del conveni. Foto:  Mauri Fernandez

Imatge de la signatura del conveni. Foto: Mauri Fernandez

Els ajuntaments de Tarragona i Reus i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona han signat un conveni de col·laboració per a la realització de pre-auditories energètiques en habitatges de persones en situació de vulnerabilitat econòmica. L’acord s’emmarca en les línies de treball establertes en la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus constituïda l’estiu de l’any passat i que té com a objectiu principal garantir l’accés al consum energètic de les persones amb insuficiència de recursos.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica que “el conveni permetrà elaborar una radiografia de quina és la situació de la pobresa energètica a Tarragona i a Reus i ens servirà per emprendre mesures que millorin el confort de les famílies més necessitades”.

Per la seva banda, el president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, Anton Escarré destacat que “la iniciativa s’emmarca en un dels principals objectius de l’entitat que és col·laborar amb la ciutadania i el territori aportant les capacitats tècniques de les que disposem”.

La consellera de serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona, Ana Santos, explica que “a través de la Taula de la pobresa energètica, hem sumat esforços per actuar amb la màxima eficàcia i eficiència davant aquest problema social de primer ordre que afecta a les famílies més vulnerables”.

A través d’aquest conveni, enginyers del CETIT, acompanyats per personal integrador social dels ajuntaments, realitzaran visites als habitatges preseleccionats, segons els criteris tècnics i socials establerts pels grups de treball de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, per tal de realitzar pre-auditories bàsiques. Aquests estudis serviran per conèixer l’ús que fan de l’energia i l’estat dels habitatges i proposar mesures d’estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica. Les dues administracions locals seran les encarregades d’executar les mesures proposades com ara formació per a canvis d’hàbits i ús, millores en tancaments i aïllaments, o canvis de lluminàries.