.

 

Imatge virtual de com quedarà la passera

La col·locació del tram 9 de la Passarel·la Port Ciutat comportarà tallar el trànsit al Vial William J. Bryant durant set dies, des del dilluns 11 de desembre a les 9h i fins el dilluns 18 de desembre a les 7h.

El motiu són els treballs de subministrament, assemblatge, instal·lació i muntatge del tram corb de la passarel·la que creua sobre el vial corresponent a l’estructura metàl·lica des de la continuació de la rampa 2 al final del tram 8 ja col·locat.

Els treballs es faran dues fases:

Fase1: Tall de la circulació rodada al Vial William J. Bryant des de l’11 al 18 de desembre entre les rotondes amb Passeig d’Espanya i amb Via Augusta per descarregar els subtrams que composen el tram 9, assemblatge dels 3 trams, unió soldada dels mateixos i preparació de la fitació provisional a la vorera del costat ciutat del vial. Aquesta fase de soldadura es perllongarà durant tota la setmana fins a la unió dels tres subtrams.

Fase 2: Quan estigui tot preparat i en els dies finals d’aquest mateix tall de trànsit, es procedirà a l’hissat i col·locació del tram en la seva posició definitiva i es procedirà a la seva unió amb el final del tram 8 ja col·locat. Un cop finalitzades totes les operacions previstes, s’obrirà a la circulació rodada el vial, mantenint la fitació provisional degudament senyalitzada a la vorera del costat ciutat del vial.