La Diputació pavimenta un tram de carretera amb un material reciclat pioner i d’origen vegetal

Serà una tram de la T-240, al Baix Penedès. Foto: Google

Serà una tram de la T-240, al Baix Penedès. Foto: Google

Un tram d’aproximadament 300 metres de la carretera T-240, al Baix Penedès, esdevindrà el primer tram de prova de tot l’estat d’un nou paviment més sostenible, el Biophalt. Aquest paviment d’asfalt és de mescla bituminosa amb una temperatura inferior a les mescles convencionals, és baix en carboni, ja que incorpora lligants d’origen vegetal, i està fabricat amb un 40% de material reciclat.

Per tal de millorar la seguretat de les carreteres i contribuir a la sostenibilitat i a la reducció de l’impacte ambiental en les seves actuacions la Diputació de Tarragona ha decidit provar aquest nou paviment, que fabrica l’empresa Eiffage, a una carretera de la qual n’és titular. La propera setmana s’estendrà la mescla a un tram de la carretera T-240, on també es renovarà la mateixa superfície d’un paviment convencional. D’aquesta manera, durant uns mesos es podrà comparar la resposta, resistència, qualitat i durabilitat dels dos tipus de paviment, esdevenint aquesta via, que presenta una alta Intensitat Mitjana Diària (IMD) de vehicles, un laboratori de proves. 

El Biophalt incorpora un àrid reciclat, dissenyat per al seu ús en tècniques de capa de rodadura de les carreteres. Redueix l’impacte ambiental gràcies al reciclatge dels àrids d’asfalt, la reducció de la temperatura a la qual es fabrica, la substitució del lligant de la mescla per un lligant biosostenible i la promoció dels circuits curts utilitzant recursos locals.