Simulacre operatiu del PLASEQTA al polígon químic de Constantí el 30 de novembre

Les zones d'intervenció són els marcades en vermell i en verd es marca la cobertura de les sirenes. Foto: Cedida

Les zones d’intervenció són els marcades en vermell i en verd es marca la cobertura de les sirenes. Foto: Cedida

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que el 30 de novembre tindrà lloc un simulacre operatiu al polígon químic de Constantí en el marc del PLASEQTA. El simulacre ha de servir per posar en funcionament les actuacions de tota l’estructura del Pla tant a nivell tècnic i operatiu com a nivell de direcció i decisió política. També ha de permetre la pràctica del confinament com a mesura principal d’autoprotecció, en aquest cas i de forma especial dels treballadors i treballadores de les indústries i empreses que treballen en el polígon industrial dins de les zones de risc químic.

Elena ha explicat que el simulacre “comportarà la necessitat de confinament” i ha destacat que “la ubicació del simulacre és per la gran concentració de treballadors i treballadores, de 200 empreses i 3.000 treballadors i treballadores“.

En aquest sentit, Elena ha recalcat que “moltes d’aquestes empreses per la seva dimensió i ocupació no han de tenir plans de protecció de forma que han de ser tractats com un veí més. I, per tant, han de ser objecte d’aquesta comunicació i informació“.

Elena posat en valor que “la població ha de continuar vivint amb total tranquil·litat, i la tranquil·litat la donen les inversions que s’han anat fent juntament amb el simulacre“. “No s’ha de deixar d’invertir i de posar recursos, hem de seguir”, ha insistit.

Aquest simulacre continua la línia estratègica iniciada amb el simulacre del 2 de novembre de 2022, en què es va practicar el confinament d’una part important de la població més propera al polígon sud. Ara, la zona escollida per dur-lo a terme és el Polígon Industrial de Constantí, que ocupa una superfície de 481ha, amb més 3000 treballadors i més de 200 empreses, entre les quals una indústria química de risc alt, dues de nivell baix i una terminal ferroviària amb mercaderies perilloses.

Al simulacre, que es durà a terme el 30 de novembre i que simularà una fuita tòxica que afecta la zona industrial, es faran sonar les sirenes de risc químic de la zona afectada i també s’enviarà un missatge d’avís mitjançant el sistema de Protecció Civil d’avisos massius a telèfons mòbils. Les 2 sirenes que sonaran s’ubiquen al polígon industrial: a Mas Ventura i l’Avinguda Europa.

En el simulacre es posarà a prova tot el procés de presa de decisions de les mesures d’emergència per a protegir a la població així com les accions operatives sobre el terreny, incloent la intervenció en la planta química afectada, el control d’accessos o la presa de mesures de control ambiental. A més, el simulacre posarà a prova el funcionament i relació entre els centres de coordinació del PLASEQTA com són el CECAT (on s’establirà el comitè tècnic) i el Centre de Comandament Avançat CCA, així com comprovar l’adequada integració en el PLASEQTA de la resta de plans d’emergència (Pla d’emergència municipal, Pla d’autoprotecció de l’empresa que simula l’accident, i els plans d’autoprotecció d’activitats afectades per la proximitat a l’accident).

La zona vermella és la d'intervenció i la groga la d'alerta. Foto: Cedida

La zona vermella és la d’intervenció i la groga la d’alerta. Foto: Cedida

Amb caràcter previ al simulacre es durà a terme una campanya per difondre l’exercici entre la població i conegui com serà, així com per recordar que la millor mesura en cas d’accident químic és el confinament. També es durà a terme una campanya específica de formació per als treballadors i treballadores d’empreses ubicades en polígons industrials amb risc químic, amb material digital (vídeos i infografies), xerrades i amb la col·laboració dels serveis de seguretat laboral i dels ajuntaments. La formació dels treballadors i treballadores de les empreses ubicades en polígons industrials afectats pel risc químic forma part de les necessitats de millora detectades en l’anàlisi de la resposta als incidents i accidents als polígons químics de Tarragona i respon també a una demanda compartida amb els agents socials.

L’escenari de núvol tòxic que se simularà és el de major abast del polígon industrial de Constantí d’acord als estudis de seguretat industrial disponibles. Correspon a l’incendi d’una fosa d’emmagatzematge de residus perillosos. Les zones d’afectació calculades a l’avaluació de l’informe de seguretat industrial per l’escenari del simulacre són: zona d’Intervenció (zona on correspon el confinament de tota la població) de 1200m de radi (afecta al terme municipal de Constantí, a la zona del polígon industrial i part de l’aeroport de Reus) i zona d’Alerta (zona on cal fer el seguiment de possibles afectacions a població especialment vulnerable) de 2400m de radi (afecta als termes municipals de Constantí i Reus, sense afectar nuclis de població).

A diferència del simulacre del 2 de novembre de 2022, aquest serà un exercici operatiu de gran abast, en el que participaran efectius i professionals del Telèfon d’Emergències 112 de Catalunya, Bombers de la Generalitat, Bombers del Parc Químic AEQT, els equips d’intervenció (d’autoprotecció) de l’empresa, Mossos d’Esquadra, Policia local de Constantí, Guàrdia Urbana de Reus, SEM, serveis sanitaris (d’autoprotecció) de l’empresa afectada, Direcció General de Protecció Civil (organitzadora del simulacre i que lidera el grup logístic), serveis logístics i de protecció civil de Constantí i de Reus i grup de control ambiental (Servei Territorial d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), entre d’altres.

Tornen les proves de sirenes de risc químic, ara amb avisos al mòbil

Enguany també es recuperen les proves de sirenes de risc químic. El 2 de novembre de 2022 ja es va fer una primera prova durant el simulacre d’accident químic amb confinament al polígon sud, i ara tornaran a tenir lloc les proves de sirenes que es van interrompre amb la pandèmia.

Aquests exercicis serveixen perquè la població es familiaritzi amb el so de les sirenes (tant el so ondulant d’inici d’alerta i que ordena el confinament, com el so pla que indica la fi de l’alerta i del confinament). És amb aquest motiu que es fan les proves, ja que per comprovar que funcionen correctament no cal fer-les sonar de forma audible per a tota la població.

Les dates previstes per realitzar aquestes proves de sirenes son les següents:

  • 20 setembre 2023: sector químic de Tarragona (PLASEQTA) i Terres de l’Ebre
  • 18 octubre 2023: Vallès Oriental (inclosa la Tordera), Bages, Berguedà i empresa Neoelectra (Aran)
  • 15 novembre 2023: Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental

A diferència de les proves que es van fer anteriorment a la pandèmia, ara seran sectoritzades (per sector de risc químic) i Tarragona tindrà una prova específica en el marc del PLASEQTA, conjuntament amb el sector de les Terres de l’Ebre. Aquesta estratègia diferenciada permet que les estratègies de sensibilització a la població es poden adaptar al territori concret de cada prova.

Per exemple, en el cas del sector químic de Tarragona, es demana a la població que pugui realitzar-lo, que practiqui el confinament per tal de familiaritzar-s’hi. Abans de la realització d’aquestes proves es realitzarà una campanya d’informació per donar a conèixer les proves entre la ciutadania, incloent també material físic (cartellera) i el repartiment a les cases dels municipis vinculats al PLASEQTA de 150.000 imants amb les instruccions de què fer en cas d’accident químic (confinament) en el marc de la campanya “Efecte bombolla”.

Cal recordar que les properes proves de sirenes de risc químic inclouran l’enviament paral·lel de missatges massius als telèfons mòbils de les zones afectades amb el sistema d’alertes a mòbils de Protecció Civil. En aquests missatges s’informarà que es tracta d’un exercici de prova, que no es tracta de cap emergència i que no cal trucar al telèfon d’emergències 112.