Piscines inflables en terrasses: un “esport de risc”

La instal·lació de piscines inflables en terrasses comporta accidents cada estiu. Foto: Cedida

La instal·lació de piscines inflables en terrasses comporta accidents cada estiu. Foto: Cedida

Quan arriba l’estiu i comencen les altes temperatures, els urbanites que viuen lluny del mar busquen solucions per poder refrescar-se i una d’elles és muntar una piscina inflable en terrasses, terrats o balcons de pisos. Tot i que pot resultar una opció relativament econòmica i còmoda, els col·legis d’arquitectes adverteixen que pot suposar un important risc si no es compta amb la supervisió adequada. De fet, cada estiu surt alguna notícia sobre alguna piscina inflable que ha vençut pel pes i ha destrossat la terrassa d’algun pis. Aleshores, què és el que cal tenir en compte abans d’instal·lar-la a casa nostra?

Què diu la llei sobre les piscines inflables?

Precisament per la seva característica principal, que és movible i desmuntable, la comunitat de propietaris no té capacitat per a prohibir la instal·lació d’una piscina inflable en una terrassa o balcó privats. Per tant, l’única prohibició amb la qual podrien concórrer és si es veiés reflectit en els estatuts de la comunitat, que podrien acabar obligant-te a retirar-la si poden demostrar que l’objecte és perjudicial per a aquesta.

Imatge d'una piscina que ha vençut pel pes en una terrassa. Foto: Cedida

Imatge d’una piscina que ha vençut pel pes en una terrassa. Foto: Cedida

La llei que fa referència a aquest tipus d’instal·lacions és la de Propietat Horitzontal, en el seu Article 7.2 , que permet desenvolupar activitats en les zones privades mentre no resultin perjudicials per a la finca. Amb això, quedem a la disposició del tipus de piscina i de la profunditat que tingui, que hauran d’evitar una possible sobrecàrrega que posi en perill l’estructura general de l’edifici.

Per tot això, si tens veritables intencions d’instal·lar una piscina inflable al teu balcó o terrassa, el més recomanable és demanar un informe pericial a un arquitecte que, prèviament, revisi els plans estructurals.

Com calcular la capacitat de la terrassa o el balcó?

Tot i que no hi ha mesures exactes per a tots els casos, la terrassa d’un pis acostuma a arribar a sostenir entre 300 i 350 kg per metre quadrat, una xifra que disminuirà si l’edifici és antic. Si tenim en compte que l’aigua acostuma a pesar uns 100 kg per cada 10 centímetres d’altura, ens deixa la possibilitat d’omplir una piscina de 30cm de profunditat.

Així i tot, no podem oblidar que a aquesta caldria sumar-li el pes dels banyistes, per la qual cosa, al final, no es recomana omplir-les més de 20 cm de profunditat.

En el cas dels àtics, amb petites terrasses transitables que formen part de la coberta de l’edifici, podrien plantejar-se tenir una piscina una mica més profunda, ja que el repartiment de les càrregues varia molt respecte els balcons.

Generalment, l’opció del balcó és la més arriscada, per la qual cosa el més segur és que l’única possibilitat sigui la de la típica piscina inflable infantil o algun model adaptat a aquesta grandària.

Els experts recomanen consultar amb un pèrit. Foto: Cedida

Els experts recomanen consultar amb un pèrit. Foto: Cedida

Quins són els riscos?

El principal risc d’instal·lar una piscina inflable en un balcó o terrassa és que venci pel pes, una situació que no només destrossaria el balcó privat, sinó que podria afectar tot l’edifici, amb els danys i perjudicis econòmics que això comportaria.

També cal tenir en compte les possibles fuites en l’espai en el qual s’instal·la la piscina i, sobretot, el manteniment que ha de dur a terme la piscina per a no provocar humitats.

Així doncs, el més segur és consultar un expert o gaudir de les piscines municipals que hi ha en les diferents localitats.