La Cambra i la Fundación Universidad Empresa porten el projecte “Somos Futuro” a TGN

Josep Maria Pallarès, director de l’INS Pere Martell, i Laura Roigé, presidenta de la Cambra, en una imatge d’arxiu. Foto: Arxiu

La Cambra de Tarragona, Cámara de España i la Fundación Universidad Empresa, FUE, s’han aliat per portar el projecte “Somos Futuro” a Tarragona, una iniciativa que té per objectiu donar veu als més joves per tal d’analitzar i debatre sobre els grans reptes de futur.

En aquest cas els protagonistes seran els alumnes de l’Institut Pere Martell, més d’un centenar, que reflexionaran sobre el futur de l’energia el proper 6 de maig, en el marc de tot un seguit de taules rodones i xerrades. Cal destacar que l’Institut Pere Martell és l’únic centre d’excel·lència en qualificació, emprenedoria i innovació en economia verda.

Val a dir que el projecte “Somos Futuro” es desenvolupa a set ciutats de l’Estat i que l’elecció de Tarragona obeeix al fet que des de la Cambra s’ha participat activament en el programa “Somos FP Dual”, que pretén posar en valor els estudis de Formació Professional, i més concretament en la modalitat Dual, mitjançant el desenvolupament d’una xarxa de joves que han cursat aquests estudis i que ara actuen com a “ambaixadors” visitant instituts i entrevistant-se amb futurs estudiants.


Altres notícies:


La sessió, doncs, tindrà lloc el 6 de maig en horari de 9,30 a 11.30 hores al Campus Educatiu de Tarragona. La inauguració anirà a càrrec de Eduardo Sañudo, conseller de Formació de la Cambra de Tarragona i de Josep Maria Pallarès, director de l’Institut Pere Martell.

La jornada, conduïda per Óscar Martínez, presentador de televisió i ràdio, constarà de dues taules rodones i la ponència “El futur de l’energia”, que anirà a càrrec de Francesc Estrada, director de desenvolupament a Veolia Serveis Catalunya.

 

La Cambra i l’INS Pere Martell treballaran plegats a favor de l’FP Dual i la captació de talent

Josep Maria Pallarès i Laura Roigé. Foto: Cedida

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, i Josep Maria Pallarès, director de l’Institut Pere Martell, han signat un ambiciós acord estratègic de col·laboració amb un doble objectiu: d’una banda treballar plegats per formar estudiants a la mida de les necessitats de les empreses, i donar així resposta a la demanda de professionals qualificats. I de l’altra, posar en valor la incorporació de l’Institut Pere Martell al projecte 3LoE.

Val a dir que el Pere Martell és l’únic centre de Formació Professional de tot l’Estat que forma part del projecte 3LoE d’excel·lència. Amb una durada de quatre anys, el centre educatiu haurà de desenvolupar diferents accions, que comptaran amb el suport institucional de la Cambra de Tarragona.

Cal recordar que les dues entitats fa anys que mostren la seva sintonia desenvolupant projectes conjunts a favor dels valors de l’FP, però en aquesta ocasió es va un pas més enllà en la col·laboració activa a favor de la Formació Professional Dual en camps com poden ser la millora de la relació entre el món educatiu i l’empresarial per establir sinèrgies eficients i competitives; l’organització de jornades teòriques i pràctiques; la preparació de fires especialitzades; accions a favor de la promoció de l’emprenedoria;  col·laboració en projectes d’investigació relacionats amb l’economia verda i establir sinergies per compartir recursos i experiències entre les dues entitats.

Així mateix, la Cambra de Tarragona posarà a disposició de l’Institut recursos propis com són la Xarxa d’Ambaixadors de l’FP Dual, el coneixement del món empresarial, el departament d’emprenedoria i recursos formatius propis que complementaran la preparació dels alumnes de l’Institut Pere Martell.

Per aquest 2024 ja s’han definit diferents accions conjuntes com són les participacions a les Fires de l’Ocupació, xerrades i formació complementària als alumnes de l’Institut.

Tot amb un clar objectiu final: millorar l’ocupabilitat dels joves i aconseguir que sectors empresarials que estan mancats de mà d’obra qualificada puguin trobar aquests treballadors que precisen, amb tot el que això suposa a favor de la competitivitat, l’ocupació i la millora de l’economia al territori.

 

Agbar, Institut Pere Martell i URV s’uneixen per impulsar un entorn d’excel·lència professional en l’àmbit de l’aigua

Els representants de les tres parts. Foto: Cedida

Els representants de les tres parts. Foto: Cedida

La Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Pere Martell i Agbar han signat un conveni per establir aliances entre la formació universitària i els ensenyaments professionals i contribuir així a la creació d’un entorn d’excel·lència professional en l’àmbit de l’aigua. Aquest acord s’emmarca dins el projecte europeu Three-level centres of professional excellence: qualification, enterpreneurship and innovation in the Green Economy (3LoE), del qual tant l’Institut Pere Martell com Agbar en formen part, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i altres 57 entitats europees, entre elles, 19 centres de formació professional, 34 empreses, industries i representants de sector, 5 autoritats públiques, 14 institucions d’educació superior, 6 centres de recerca i 3 organitzacions no governamentals d’Alemanya, Àustria, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia i Espanya.

El projecte europeu 3LoE, cofinançat pel Programa Erasmus+, té com a objectius millorar de manera sostenible les competències transversals, garantir la necessitat de joves professionals, gerents i emprenedors, i reforçar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) en l’entorn de l’economia verda, així com realitzar estalvi energètic, utilitzar energies renovables i protegir el medi ambient i el clima a través de pimes qualificades i innovadores.

L’acord l’han signat el director de l’Institut Pere Martell de Tarragona, Josep Maria Pallarés Serres, el director de Persones i Organització d’Agbar Catalunya, Juan Manuel López Cuevas i el rector de la URV, Josep Pallarès. L’objecte del conveni és l’oferta i impartició de continguts del Grau de Química i altres graus corresponents a les branques de ciències i enginyeries en règim de formació en alternança i dual, així com la transferència de coneixements i l’intercanvi d’informació i bones pràctiques. També promou el suport a la formació contínua, el foment de la innovació acadèmica i empresarial, la promoció de l’emprenedoria, la implementació de tasques de recerca i desenvolupament, així com la protecció mediambiental i la gestió de residus en l’entorn d’aquesta economia verda aplicada a l’àmbit de l’aigua.

Instantània de la signatura del conveni. Foto: Cedida

Instantània de la signatura del conveni. Foto: Cedida

La Facultat de Química de la URV ha estat pionera, i de moment única en aquest ensenyament, a nivell d’Espanya en implantar la formació dual per al grau en Química, el curs 2021-2022, amb l’objectiu de facilitar als estudiants d’aquest grau estades de formació en empresa remunerades que els permeti aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint al mateix temps l’adquisició de competències que els preparin per exercir activitats professionals, els facilitin l’ocupabilitat i els fomentin la capacitat d’emprenedoria.

L’Institut Pere Martell és un centre públic referent a Catalunya en l’oferta de formació professional i en la qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de qualitat, adaptada a les demandes de la població i del sector productiu del territori. El centre i el Departament d’Energia i Aigua en particular, tenen una àmplia experiència en formació DUAL i en la realització de processos d’acreditació de competències de les persones treballadores amb aquest acord ens permetrà millorar les sinèrgies entre el centre, la universitat i el teixit empresarial.

Agbar és una companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua amb una forta implantació al Camp de Tarragona on opera sota aquesta marca o a través d’empreses publicoprivades com Ematsa i Comaigua.

Un dels primers resultats d’aquest acord ha estat la incorporació d’un alumne del grau en Química a una de les empreses del grup Agbar en règim de formació dual, i permetrà a més enfortir la relació entre la universitat i els centres que imparteixen cicles formatius de grau superior en l’àmbit de la formació professional.