.

.

TOTS 21

El 36% de la població espanyola tindrà més de 65 anys al 2050

L'envelliment de la població és un dels reptes dels governs. Foto: Pixabay

L’envelliment de la població és un dels reptes dels governs. Foto: Pixabay

El canvi gradual i en gran manera irreversible cap a una població de més edat és un dels principals reptes als quals s’enfronta el món en les pròximes dècades. Segons la Divisió de Població de les Nacions Unides, s’espera que el nombre de persones de 65 anys o més es dupliqui en les pròximes tres dècades, fins a aconseguir els 1.600 milions al 2050.

Àsia està al capdavant d’aquesta tendència i es preveu que Hong Kong, Corea del Sud i el Japó tinguin la major proporció de persones de 65 anys o més al 2050. El Japó és famós per la seva població anciana i ja encapçalava la llista al 2022, amb prop del 30% de nipons havent complert almenys 65 anys. Altres economies asiàtiques es troben enmig d’un canvi significatiu, ja que les expectatives de vida han millorat ràpidament en les últimes dècades i continuen fent-ho. Per a 2050, s’espera que aproximadament el 40% de la població d’Hong Kong, Corea del Sud i el Japó tingui 65 anys o més.

Pel que fa a la resta de la llista de l’any 2022, la majoria de països que hi trobem són europeus: Itàlia (24,1%), Finlàndia (23,3%), Puerto Rico (22,9%, l’únic país de fora d’Europa), Portugal (22,9%), Grècia (22,8%), Alemanya (22,4%) i Bulgària (22,3%), per aquest ordre. No hi apareix, doncs, Espanya. En la previsió de la llista per a l’any 2050, però, sí que hi apareix i ho fa en cinquena posició. Segons els càlculs, en menys de 30 anys, un 36,6% de la població espanyola tindrà més de 65 anys.

“L’envelliment de la població és una tendència mundial definitòria del nostre temps”, escriu el Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de Nacions Unides en el seu informe World Social Report 2023, qualificant-lo de “gran èxit” que comporta tant reptes com oportunitats. Un dels principals reptes per als països amb poblacions envellides és garantir que l’economia pugui cobrir les necessitats de consum d’un nombre creixent de persones grans. Això es pot aconseguir elevant l’edat legal de jubilació, eliminant els obstacles a la participació voluntària de les persones majors en la població activa o garantint un accés equitatiu a l’educació, l’atenció sanitària i les oportunitats laborals al llarg de tota la vida, la qual cosa pot contribuir a impulsar la seguretat econòmica a edats més avançades.

Especialment els països que es troben en les primeres fases del canvi demogràfic tenen l’oportunitat de planificar i aplicar les mesures adequades amb antelació, per a gestionar eficaçment els reptes que comporta l’envelliment de la població.