Un estudi alerta de la disminució de la mida del peix blau a Catalunya

Experts de l’Institut de Ciències del Mar indiquen que pot tenir conseqüències en la reproducció i el creixement d’aquestes espècies. Foto:Jordi Santacana

Experts de l’Institut de Ciències del Mar indiquen que pot tenir conseqüències en la reproducció i el creixement d’aquestes espècies. Foto:Jordi Santacana

 

La mida del peix blau a la Mediterrània Nord-Occidental disminueix i això pot tenir conseqüències en la reproducció i creixement d’aquestes espècies, segons un estudi realitzat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) i encarregat per la Comissió Europea. Els resultats també assenyalen que la població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que es pescaran abans d’haver-se reproduït per primer cop, fet que conduirà a la disminució de la capacitat reproductiva de la població. Els experts ho atribueixen a canvis ambientals desfavorables, a les temperatures, les pluges, el plàncton i a una explotació pesquera alta. Com a solucions assenyalen la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s’adapti a l’estat dels animals.
L’estudi forma part del marc de les actuacions impulsades des de la Direcció General de Pesca i Afers Marins dins del Pla de Competitivitat del peix blau a Catalunya, que es va presentar el 2016 com a conseqüència de la preocupació del sector davant la tendència que tenien les captures en els darrers anys. La investigació ha tingut tres objectius: la revisió de la informació biològica disponible de la sardina i el seitó la revisió de la informació ecològica i pesquera i el plantejament de propostes de gestió alternatives de la pesca.

Els resultats s’han obtingut a partir de la recollida d’informació biològica clau, la distribució i connectivitat que s’obté de l’anàlisi genòmica dels individus capturats, l’estudi de la seva reproducció i el creixement i la condició i el contingut energètics. D’altra banda, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit crear l’Institut Català per la Governança del Mar, I’ICATMAR, que recollirà informació detallada per tal que el futur es disposi d’una diagnosi més acurada sobre l’estat de les poblacions.

ACN.