.

.

TOTS 21


Montserrat Vilella, acompanyada dels representants del Banc Farmacèutic en la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

Enguany per primera vegada, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus i l’Associació Banc Farmacèutic han establert una col·laboració amb l’objectiu de fer front, de manera conjunta, a la pobresa farmacèutica. Així doncs, d’una banda, la Regidoria de Benestar Social fa una aportació de 10.000 euros al Banc Farmacèutic per cobrir les necessitats de medicació de persones en risc d’exclusió de Reus a través del projecte ‘Suport a persones amb desigualtat d’accés a medicaments’ i per la promoció d’accions de sensibilització i formació de l’associació.

D’altra banda, el Banc Farmacèutic proporciona sis mesos de cobertura farmacèutica a les persones beneficiàries a través del Fons Social de Medicaments, d’acord amb el procediment i criteris establerts per l’Institut Català de la Salut i amb la valoració prèvia de la situació de la persona pacient feta pel treballador/a social de cada Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Reus.

Fins ara, a l’estat espanyol s’han beneficiat d’aquest projecte del Banc Farmacèutic més de 6.000 persones amb una cobertura de més de 7.000 plans de medicació. A Reus es preveu que, a partir d’aquest mes de setembre i fins a finals d’any, se’n puguin beneficiar una cinquantena de persones.

Al darrer informe de la Fundació Fomento de Estudios Sociales y Sociología

Aplicada (FOESSA) es constata que un 34% de les famílies de l’estat espanyol en situació de pobresa no pot fer front al cost dels medicaments que necessiten i que cada vegada hi ha més persones que han de renunciar a serveis i béns bàsics com l’accés a fàrmacs. En moltes ocasions les persones que es troben en situació d’exclusió social i pobresa deixen de comprar les medecines per poder fer front a altres despeses i aquesta problemàtica deriva en l’empitjorament de la seva salut, en l’aparició de noves patologies que impliquen nous tractaments i ingressos hospitalaris i, en definitiva, en un augment de la despesa sanitària.

Per evitar aquesta situació, l’Ajuntament de Reus, dins dels seus plans d’actuació i d’acord amb les competències que té atorgades per la legislació vigent, actua en l’àmbit d’atenció de les persones més desfavorides promovent accions i projectes socials per tal de millorar les seves condicions de vida. Una actuació que fa de manera coordinada amb les principals organitzacions que també treballen en aquest àmbit.

Un dels objectius en què es concreta l’acció municipal és la d’afavorir l’accés als programes i serveis de salut a tota la població de Reus, de manera especial a les persones més vulnerables. Es tracta de reduir les desigualtats socials mitjançant una sèrie d’accions sanitàries i de salut pública i d’una estratègia transversal que implica accions de totes les àrees de Govern.

Amb aquest nou projecte per fer front a la situació de pobresa farmacèutica, l’Ajuntament de Reus donarà suport a entitats del tercer sector que faciliten cobertura econòmica del copagament de fàrmacs i prestacions prescrites en el sistema sanitari públic. Una actuació que s’emmarca en l’eix de progrés social del Pla d’actuació municipal 2019-2023.

Banc Farmacèutic

El Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre que neix a Barcelona l’any 2007 per a afavorir la inclusió social de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut, mitjançant la promoció d’una cultura col·laborativa que permeti obtenir ajudes per a respondre a les necessitats de medicaments i productes sanitaris.

Redacció