.

Les alumnes del Col·legi Aura amb els diplomes

Aura és el únic centre escolar de la província que està acreditat com Cambridge English School, és a dir, que pot preparar i ser centre examinador dels títols de la Universitat de Cambridge. Enguany s’han presentat als exàmens prop de 150 alumnes de primària, secundària i batxillerat. Fa uns dies es van lliurar els diplomes que acrediten que les alumnes d’Aura han superat aquestes proves d’anglès.

A l’acte hi van assistir Ade Ivars, sotsdirectora docent, Marta Company, cap del departament d’Anglès, Tom Walden, Cambridge assessment, i Brenda Callagher, center manager de Cambridge en Reus

En el seu parlament, Ade Ivars va manifestar la satisfacció per aquest acte. En primer lloc perquè és una manera de felicitar i reconèixer a totes les alumnes que es van preparar amb esforç i dedicació per a superar aquestes proves. En segon lloc, perquè els bons resultats de les alumnes d’Aura són la mostra del treball ben fet any rere any pel Departament d’Anglès d’Aura, que ha estat vetllant perquè totes les alumnes que ho desitgessin tinguessin l’oportunitat de realitzar aquestes proves.

Competències bàsiques

La Reforma Educativa a Catalunya va implantar un Consell Assessor per a l’Avaluació amb la finalitat d’analitzar en quina mesura els diferents elements que conformen el sistema educatiu contribueixen a la consecució dels objectius establerts i de facilitar les dades que permetin una adequada presa de decisions a l’Administració educativa.

Aquestes proves les realitzen tot l’alumnat de sisè de primària i quart d’ESO de Catalunya. Els exàmens avaluaven la competència lingüística en llengua catalana, castellana i anglesa i la competència matemàtica. Doncs bé, el 82% de les alumnes de 6è de primària d’Aura han adquirit un nivell competencial alt en llengua anglesa.

/* JS para menú plegable móvil Divi */