.

El regidor d'Ensenyament, visitant les instal·lacions

El regidor d’Educació, visitant les instal·lacions

L’Escola Municipal de Música de Torredembarra ha iniciat el nou curs amb unes instal·lacions renovades. El regidor d’Educació, Jordi Solé, ha explicat que s’han fet actuacions a les deu aules del centre, ubicat al Patronat Antoni Roig. Concretament, s’ha adquirit nou mobiliari, s’han realitzat treballs de pintura a totes les aules i també a les finestres, i s’ha col·locat parquet a l’aula d’expressió corporal.

Aquestes actuacions de millora han comptat amb un pressupost d’11.306,29 € i part de la mà d’obra ha anat a càrrec de la Brigada Municipal.

El regidor d’Educació, Jordi Solé, ha explicat que era necessari dur a terme una actuació de millora de les instal·lacions ja que l’Escola cada any compta amb un nombre important d’alumnes. Concretament, enguany han iniciat el curs 2016-2017 un total de 152 alumnes i 9 professors.

Cal recordar que l’Escola Municipal de Música ofereix diverses possibilitats: per a alumnes de 3 a 5 anys classes col·lectives de sensibilització, per als de 6 a 11 anys: programació que inclou, entre altres i segons el curs, instrument, llenguatge musical, cant coral i conjunt instrumental. Per als de 12 anys d’edat o més s’ofereixen diversos programes adreçats a cobrir les diferents demandes i necessitats de l’alumne/a. Els instruments que es poden estudiar són: baix elèctric, clarinet, flauta travessera, gralla, guitarra, piano, saxo, violí i violoncel.