.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament fins el dia 21 de juny inclòs

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament fins el dia 21 de juny inclòs

Un any més, la regidoria de Benestar i Serveis Socials de l’Ajuntament de Salou obre el període de presentació de les sol·licituds de la subvenció per entitats d’Acció Social. Podran  acollir-se  a  les subvencions  municipals  totes  les  entitats  i  associacions  sense  ànim  de  lucre,  que  estiguin legalment constituïdes, tinguin la seva seu social o delegació al municipi de Salou, estiguin registrades al Registre Municipal d’Entitats del municipi de Salou i tinguin per finalitat activitats en matèria d’acció social i més concretament, en la prevenció o/i inserció social.

Aquestes subvencions  tenen  per  objecte  col·laborar  econòmicament  amb  les  associacions  i  entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social, que com a condició indispensable, es desenvolupin en el municipi de Salou. I en concret, les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de les famílies, la infància, l’adolescència, les dones, les persones immigrants, les persones majors i les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de situacions de greus mancances o d’emergència social.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 21 de juny inclòs telemàticament a l’Ajuntament. La documentació necessària per poder optar a la subvenció consta d’instància de sol·licitud de subvenció en matèria d’acció social (Model S-1), declaració de les subvencions rebudes (Model S-2), programa d’activitats previstes per a l’any en curs i descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció (Model S-3), fotocòpia del NIF de l’entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada, i indicació del número de socis/es.