.

.

TOTS 21


Les càmares hauran de poder enregistrar tot l’interior del vehicle sense punts morts de visió. Foto: Cedida

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha tret a licitació el concurs que ha de permetre equipar fins a 55 autobusos de la flota amb un sistema de videovigilància embarcada. El valor mínim de l’oferta per als possibles adjudicataris és de 203.280 euros (amb IVA inclòs), i entre els criteris que ponderaran s’hi troben (a més de l’oferta econòmica) l’ampliació del termini garantia; el subministrament d’equips reserva i un banc de proves portàtil i un sistema de conteig de viatgers.

Segons es recull al plec de prescripcions tècniques, “actualment 11 dels vehicles que integren la flota disposen d’aquest sistema de videovigilància, amb un equip que consta de 4 càmeres per vehicle i sistema de gravació en SSD”. A la vista del “resultat satisfactori dels equips de video-vigilància instal·lats fins ara en part de la flota de l’EMT, es considera necessari instal·lar el sistema de video-vigilància a la resta de la flota, de forma que millori la seguretat d’empleats i usuaris del transport, i es disposi d’una eina de suport de la gestió dels incidents que tinguin lloc a l’interior de l’autobús”.

El plec afegeix que “el sistema de video-vigilància estarà dotat de les càmeres necessàries en cada autobús per enregistrar tot l’interior del vehicle sense punts morts de visió. En el cas que la descàrrega d’imatges es faci manualment i fos necessari, també s‘haurà de subministrar, un ordinador portàtil dedicat exclusivament a la gestió del sistema de video-vigilància embarcada”. Encara que inicialment no està previst l’enviament de les gravacions en línia, “el sistema ha de ser escalable per futures ampliacions del sistema. Un dels sistemes escalables que interessen a l’EMT, es el de comptatge de persones a l’interior del bus, que pugui aprofitar tot o part del sistema de vídeo vigilància, sense perjudicar l’objecte d’aquest contracte, que és la visualització, amb qualitat alta dels incidents que es puguin produir a l’interior de l’autobús, i que permeti la identificació de les persones que intervenen en l’esdeveniment”, afegeix.

La decisió va ser adoptada pel consell d’aministració de l’EMT en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2021.

Redacció