.

Amb una despesa total de 258.697 euros, es va aprovar l’inici dels expedients de contractació dels jocs de salut al parc de la Torre d’en Dolça (56.956 euros).

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca celebrada ahir dilluns va aprovar quatre noves inversions per tal de millorar els serveis als ciutadans.

Amb una despesa total de 258.697 euros, es va aprovar l’inici dels expedients de contractació dels jocs de salut al parc de la Torre d’en Dolça (56.956 euros) i de la reposició de l’enllumenat públic al polígon l’Alba (99.979 euros). També es van aprovar dues noves memòries valorades: la renovació integral de la zona de banys del mercat municipal (30.276 euros) i la renovació d’un nou pou de clavegueram i de les seves escomeses a la Pineda, concretament a la cruïlla del carrer d’Emili Vendrell amb el passeig de Pau casals (71.487 euros).

Pel que fa als jocs de salut al parc de la Torre d’en Dolça, cal especificar que es crearan dues zones de salut en aquest parc amb la instal·lació de diversos elements per a l’exercici físic. Aquestes dues àrees estaran senyalitzades i la seva ubicació serà al costat del Raval de la Mar i a la zona de la bassa.