.

.

TOTS 21


Per a dur a terme aquestes comprovacions a la platja, el personal es desplaça amb dues bicicletes elèctriques que recentment ha adquirit l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Torredembarra ha posat en marxa aquest mes de juny les comprovacions visuals sistemàtiques de les instal·lacions que es troben a la platja per determinar si segueixen les indicacions de les autoritzacions administratives corresponents. D’aquesta manera, es fa una important tasca de prevenció per arreglar els possibles desajustos abans que aquests generin queixes i eventuals sancions.

Aquesta tasca l’estan duent a terme dues persones contractades en el marc del projecte “Implantació d’un nou sistema de gestió d’incidències en la via pública i serveis de neteja viària i recollida de residus” que la Regidoria de Via Pública i Manteniment i la de Sostenibilitat estan desenvolupant i en el marc del programa DONA, gestionat per la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats, tots dos dins del Programa de Formació i Treball que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya i els Fons Social Europeu.

Per a dur a terme aquestes comprovacions a la platja, el personal es desplaça amb dues bicicletes elèctriques que recentment ha adquirit l’Ajuntament de Torredembarra per a destinar-la a diferents usos municipals com ara inspeccions, notificacions, visites d’obres. D’aquesta manera es potencia el transport sostenible i no contaminant, evitant innecessàries emissions de gasos d’efecte hivernacle com els òxids de nitrogen o els compostos orgànics volàtils que tants efectes negatius tenen per a la salut de les persones.