.

L’objectiu és augmentar la seguretat dels vianants a diferents punts de Sant Pere i Sant Pau, Campclar, Torreforta, Sant Salvador i el centre de la ciutat

L’objectiu és augmentar la seguretat dels vianants a diferents punts de Sant Pere i Sant Pau, Campclar, Torreforta, Sant Salvador i el centre de la ciutat

 

L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Mobilitat, ha licitat la implicació de diferents elements de pacificació del trànsit a cinc carrers de Tarragona, amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles abans dels passos de vianants.

En concret està previst instal·lar reductors de velocitat tipus esquena d’ase a vuit carrers de la ciutat. Totes les vies gaudeixen d’ina important circulació de vianants i, a causa de les característiques dels carrers, es dona peu als vehicles a no respectar les senyals de circulació. Els vuit carrers són els següents:

  • Carrer Marcel·lí Domingo, a Sant Pere i Sant Pau.
  • Carrer Riu Ciurana, a Campclar.
  • Carrer Riu Foix, a Campclar.
  • Carrer Montblanc, a Torreforta.
  • Carrer Josep Roqué, a Torreforta
  • Avinguda de Sant Salvador, a Sant Salvador
  • Rambla del president Francesc Macià, al centre de la ciutat, on s’instal·laran dos elements en sentit pujada.
  • Carrer August, al centre de la ciutat.

Els reductors de velocitat tipus esquena d’ase consisteixen en una elevació de la calçada en tota la franja transversal pavimentada. Aquests elements s’acompanyaran, com a senyalització horitzontal, de tres triangles blancs a la part ascendent sobre fons vermell. També aniran acompanyats de senyals de verticals amb el fons reflexiu groc fluorescent que indicaran la seva presència

 

El pressupost de licitació és de 38.891,75€, IVA inclòs. El termini perquè les empreses interessades puguin presentar les seves ofertes s’acaba dquest dimarts, 26 de març.

 

Per a més informació, es pot consultar el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Tarragona.