.

.

TOTS 21


La consellera Carla Aguilar-Cunill. Foto: Manel Granell

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat el Protocol d’ús i instal·lació dels comptadors socials. Una iniciativa que va engegar ara fa un any amb motiu de la pandèmia covid-19, per tal de donar suport a les famílies que ho requerissin i que ara es reprèn amb una normativa que, segons la Consellera de Ciutadania, Carla Aguilar-Cunill “donem un pas mes en la lluita contra la pobresa energètica i l’accés als subministraments bàsics per a la nostra ciutadania més vulnerable”. Aquest nou protocol contempla l’actuació d’EMATSA com a empresa gestora del servei municipal d’aigua. 

Així doncs, després de l’èxit de la iniciativa que va permetre la instal·lació de 23 comptadors solidaris durant l’estat d’alarma, el confinament i el tancament de les fonts públiques; es va acordar la necessitat de crear un protocol d’actuació. “Amb aquest nou pas endavant garantim el suport a les llars que pateixen exclusió social”, assegura la consellera, que, en resum, estableix la instal·lació dels comptadors i l’alta al servei d’aigua; d’un consum d’aigua de fins a un límit de 100 litres per persona i dia, així com la taxa de clavegueram i els tributs i d’altres conceptes que pugui portar associades les despeses anteriors.   

Els beneficiaris seran les famílies que compleixin una sèrie de requisits establerts segons el protocol com a posseïdor d’un habitatge; que les persones que hi visquin hi estiguin empadronades; que els ocupants es trobin en una situació de vulnerabilitat i que tinguin menors o persones amb incapacitats o de gran dependència al seu càrrec. La valoració tècnica es farà a través d’un equip de l’Institut de Serveis Socials.

Redacció