.

Un moment de la signatura del conveni de col·laboració

Un moment de la signatura del conveni de col·laboració

Amb l’objectiu de promoure diferents accions que beneficiïn les persones amb paràlisi cerebral ateses a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, La Muntanyeta i Alba Clínica Dental han signat un conveni de
col·laboració.

Amb aquest conveni, manifesten el compromís de posar en marxa accions que millorin la salut bucodental de les persones amb paràlisi cerebral. És per això que, gràcies a aquest conveni de col·laboració, en les pròximes setmanes es posaran en marxa diverses accions formatives i de sensibilització sobre la importància de tenir cura de la salut bucodental.

Jaume Marí, director general de La Muntanyeta, i Ferran Colàs, en representació d’Alba Clínica Dental van rubricar el conveni que permetrà tirar endavant les diverses propostes que sorgeixin en el marc d’aquesta
col·laboració.

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre que gestiona una Escola d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. La seva
finalitat és la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i etiologies similars, a més d’oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral, gaudiment de
l’oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar de les seves famílies.