.

.

TOTS 21

A tot el món cada any perden la vida 1,25 milions de persones a causa de sinistres viaris.

Com cada any, el 8 de setembre la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja celebra el Dia Mundial dels Primers Auxilis. Enguany la iniciativa està enfocada als accidents de trànsit i a com la població pot ajudar a atendre les víctimes de manera immediata. Sota el lema “No cal llicència per salvar vides”, la Federació vol sensibilitzar la població sobre la importància de realitzar a temps les tècniques de primers auxilis en una situació d’accident de trànsit.

A tot el món cada any perden la vida 1,25 milions de persones a causa de sinistres viaris, el que equival a unes 3.500 persones cada dia. En aquests casos rebre els primers auxilis a temps pot significar la diferència entre la vida i la mort.

La Creu Roja i la Mitja Lluna Roja són líders en atenció de primers auxilis i formació de persones en aquestes tècniques i vol estendre els coneixements al màxim nombre de persones possible. És per aquesta raó que l’organització sol·licita a les autoritats incloure la formació en primers auxilis com un component obligatori per a l’obtenció de la llicència de conducció.

Algunes dades més:

  • A  nivell  mundial  les  conseqüències  de  leslesions  i  morts  causades  per  accidents de vehicles a motor costen als governs aproximadament un 3% del PIB.
  • Els  accidents  de  trànsit  són  la  principal  causa  de  mort  entre  els  joves  d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys.
  • Una de les causes més com unes de mort per accidents de vehicles d’emergència és  l’anòxia,  és  a  dir,  la  falta  de  subministrament  d’oxigen  causada  per  una obstrucció de la via aèria.
  • Els països on els ciutadans tenen rendes més baixes es veuen més afectats, amb  el doble de la taxa de mortalitat dels països d’alts ingressos, i acumulen el 90% de les morts globals per accidents de trànsit.
  • Els  accidents  de  vehicles  a  motor  ocupen  el  novè  lloc  en  el  rànking  mundial  de causes de mort, i suposen el 2,2% de totes les morts al món.

Nova app de Primers Auxilis

Dins del context del Dia Mundial dels Primers Auxilis es presenta la nova aplicació per a telèfons mòbils Ariadna, desenvolupada per Creu Roja, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) i la Fundación Española del Corazón (FEC).

Ariadna és una app que s’emmarca dins de la cadena de supervivència, ja que funciona amb un mapa col·laboratiu per poder geolocalitzar ràpidament el desfibril·lador més proper al lloc una persona ha patit un problema coronari.

A banda, Ariadna permet que una persona amb formació en primers auxilis es pugui donar d’alta i en cas que hi hagi una emergència a prop seu sigui alertada per poder ajudar. A més també permet ubicar els diferents desfibril·ladors en el geolocalitzat. A més es buscarà la col•laboració de les administracions per tal que l’aplicació pugui estar connectada amb els serveis d’emergències. Ariadna ja està disponible tant a l’App Store com a la Play Store i el personatge ha estat dissenyat per Agatha Ruiz de la Prada.

A Espanya es produeixen al voltant de 30.000 morts súbites cada any (més de 82 al dia). La rapidesa amb la qual es tracta el pacient és clau, ja que cada minut que passa sense  que s’actuï es redueix en un 10% les possibilitats de supervivència.