.

Aprofitar tot el potencial suposaria ocupar únicament un 0,4% de la superfície urbana i, segons els investigadors que han liderat aquesta recerca “abaratiria el cost de la factura elèctrica tant a la ciutadania com als sectors productius” .. Foto: Cedida

Un estudi del grup de recerca Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV ha determinat el potencial d’autoabastiment elèctric de la demarcació de Tarragona a partir d’energia fotovoltaica i eòlica instal·lada en entorns urbans

Els objectius d’investigació, finançada per la Diputació de Tarragona, han estat per una banda determinar el potencial de generació d’energia elèctrica de 184 municipis de la demarcació de Tarragona a partir de fonts d’energia renovable ja sigui com eòlica tenint en compte els espais urbans i periurbans considerats aptes en cada un d’aquests municipis. En segon lloc, s’ha establert la proporció d’energia elèctrica que podria ser aportada mitjançant aquestes dues fonts d’energia renovable en relació al consum d’energia elèctrica, tant actual com en diferents escenaris futurs, per cadascun dels municipis de la demarcació.

La finalitat última ha estat comprovar el potencial de transició energètica en cada municipi de la demarcació de Tarragona

La finalitat última ha estat comprovar el potencial de transició energètica en cada municipi de la demarcació de Tarragona, tenint en compte els preceptes de l’article 19 de la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, on s’indica que la transició energètica ha de ser distribuïda, de proximitat i utilitzant espais ja alterats. Els resultats apunten que en tots els escenaris es compliria l’objectiu de cobrir el 50% del consum en renovables a nivell de demarcació tot i que cinc municipis haurien de comprar excedents dels pobles veïns, ja que no són autosuficients. Aquests són Tarragona, el Morell, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp i l’Arboç que no tenen prou espai al seu nucli per poder tenir aquestes instal·lacions pel gran consum elèctric de la indústria. D’altra banda, en aquests mateixos escenaris (actual, tendencial i de decreixement) més d’un 90% de municipis de la demarcació serien excedentaris. Aprofitar tot el potencial suposaria ocupar únicament un 0,4% de la superfície i, segons els investigadors que han liderat aquesta recerca “abaratiria el cost de la factura elèctrica tant a la ciutadania com als sectors productius” .

Amb aquesta investigació es posa per primer cop a disposició de cadascun del municipis de la demarcació de Tarragona la informació del potencial de generació d’energia elèctrica en espais urbans mitjançant les dues fonts d’energia renovable més desenvolupades tecnològicament (solar i eòlica), així com del grau d’autoabastiment que té aquest potencial en cada municipi.

Els resultats són d’utilitat per tal de poder establir estratègies de transició energètica acotades a cada realitat municipal

Els resultats són d’utilitat per tal de poder establir estratègies de transició energètica acotades a cada realitat municipal. A nivell d’administracions públiques supramunicipals serà un coneixement que es podrà tenir en consideració per tal d’implementar accions de suport a la transició energètica protagonitzada per les comunitats locals i des de l’àmbit municipal. A nivell municipal es disposarà d’un coneixement del potencial d’autoabastiment d’energia elèctrica mitjançant fonts d’energia renovable que podrà permetre impulsar projectes d’autoabastiment, tant per les pròpies institucions locals, com pel conjunt de la ciutadania i per les activitats econòmiques de cadascun dels municipis.

Aquest projecte ha estat coordinat per Òscar Saladié, investigador del Departament de Geografia de la URV i director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible. L’equip investigador ha esta format pels també membres del Departament de Geografia de la URV i investigadors del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET): Sergi Saladié, Benito Zaragozí, Lluís Salvat, Trini Rovira i Jordi Blay. El projecte ha estat finançat per la Diputació de Tarragona i la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.

Redacció