.

Imatge de l’acte de cessió del Palau d’Esports Catalunya el passat 4 de maig. Foto: Tjerk van der Meulen la Generalitat a l’Ajuntament de Tarragona. Foto: Tjerk van der Meulen 

El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET) va obrir ahir dimecres 11 de maig el termini perquè els clubs, entitats i escoles de Tarragona puguin sol·licitar l’ús del Palau d’Esports per a la temporada 2022/2023. L’ens municipal ha enviat una missiva als clubs en què els informa de tots els equipaments municipals disponibles per a l’ús dels clubs, incorporant per primer cop el Palau d’Esports Catalunya (PEC), de gestió íntegrament municipal oficialment des del 4 de maig. El termini és obert fins al proper 31 de maig.

Comença així el compte enrere perquè els clubs de Tarragona puguin utilitzar el Palau a partir de setembre, com va avançar la consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, María José López durant l’acte de cessió de l’equipament per part de la Generalitat. Paral·lelament al procés de sol·licituds, s’està realitzat la posada a punt que, en una primera fase per enllestir el Palau per al setembre, té un pressupost de 190.000 € i preveu l’adequació del paviment de formigó, el marcatge, els ancoratges i l’equipament esportiu bàsic.

Juntament amb la inclusió del PEC , la llista incorpora el gimnàs del velòdrom de l’Anella Mediterrània a la xarxa d’equipaments municipals i un nou model de formulari. La llista d’equipaments municipals contempla piscines, pavellons, camps de futbol, gimnasos i sales d’activitats, velòdrom, pistes d’atletisme, camp de rugbi i pistes de tennis, a més de pistes escolars.

Els criteris per adjudicar les hores i dies de la setmana seran completament tècnics, objectius, transparents i coneguts pels clubs i es prioritzaran aquells clubs que no ocupen cap instal·lació municipal en l’actualitat. A partir d’aquí s’aniran distribuint els dies i franges horàries entre tots els clubs que ho demanin.

Un cop acabat aquest període de sol·licituds, al juny s’estudiaran i s’aprovaran les sol·licituds en comissió executiva del PMET i es comunicarà als clubs el calendari anual d’ús, que començarà al setembre.

Una inversió inicial de mig milió d’euros

Per adequar el Palau al 100%, l’Ajuntament de Tarragona té prevista una inversió de 505.000 EUR. D’aquests, 190.000 EUR són per a la primera fase per tenir-lo operatiu al setembre; i 315.000 EUR més, aprovats al plenari i que està previst que s’executin durant l’any, per a la instal·lació del parquet fix (llavors el mòbil actual serà el que s’utilitzarà per a competicions oficials de bàsquet, ja que només tindrà les marques de bàsquet), cortines separadores per a les diferents pistes, el protector del parquet i altres.

El manteniment anual de l’equipament, que inclou la consergeria, la neteja i les assegurances, es calcula en 200.000 EUR que també assumeix l’Ajuntament.

Redacció