.

 Com a resultat dels expedients oberts, cinc persones van resultar destituïdes del seu lloc de treball


Com a resultat dels expedients oberts, cinc persones van resultar destituïdes del seu lloc de treball

El ple de l’Ajuntament de Torredembarra que es durà a terme el pròxim 21 de març tractarà l’anul·lació dels expedients de depuració als funcionaris municipals incoats durant els primers mesos posteriors a l’entrada de l’exèrcit franquista a Torredembarra.
Aquesta proposta es basa en un informe encarregat per la Regidoria de Cultura que ha estat elaborat estudiant la documentació existent a l’Arxiu Municipal, a partir de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 de març de 1939 que va acordar iniciar expedients de depuració als funcionaris municipals que “por su conducta anterior o posterior al Movimiento se consideren contrarias a este”.
Com a resultat dels expedients oberts, cinc persones van resultar destituïdes del seu lloc de treball, una altra va plegar voluntàriament, una va morir durant la instrucció i una altra va mantenir el lloc per manca de substitut. Amb posterioritat a aquesta primera emissió d’expedients, l’Ajuntament en va incoar de nous a d’altres membres de la plantilla. Tot i que aquests expedients van ser resolts favorablement, també van passar pel patiment de ser represaliats.
Vuitanta anys més tard es proposa la nul·litat dels expedients perquè aquesta acció “serveixi de restitució i reconeixement a tots aquells que de manera més pública o més callada van patir els efectes de la repressió franquista en els seus llocs de treball”, tal com recull la proposta d’acord.