.

El curs sobre rehabilitació energètica d’edificis organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona es fa a través del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

Les dependències municipals de la ciutat de Tarragona podrien ser molt més eficients energèticament si se’n fes un bon ús, estalviant fins a un 20% la despesa actual que paguen tots els ciutadans. Aquesta és la principal conclusió extreta del curs sobre rehabilitació energètica d’edificis que està duent a terme el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), a diferents edificis municipals com els centres cívics de Torreforta, Bonavista i Sant Salvador.

Els alumnes del curs, tots ells aparelladors d’ofici i en actiu i coordinats pel professor i enginyer Joan Ramírez, visiten aquests espais municipals on analitzen el seu estat actual, les mancances energètiques que tenen ara derivades de l’any de construcció de cada centre i, sobretot, comproven quins usos i mals hàbits hi ha adquirits que perjudiquen en l’estalvi energètic. La conclusió és que la mà humana podria reduir fins a un 20% el consum d’aquests edificis i fer més econòmica la factura que repercuteix a les arques municipals.

Actualment, com explica Ramírez hi ha uns requisits molt exigents a tots els edificis que es construeixen però “més del 90% d’edificis públics ja existeixen i tenen una demanda energètica molt elevada per poder-los utilitzar”. Els edificis antics, que s’utilitzen encara com a espais municipals, tenen parets molt primes i amb poc aïllament, finestres de vidre simple i sense protecció solar, radiadors molt petits per a escalfar sales molt grans o centenars de bombetes d’alt consum per il·luminar totes les dependències i passadissos.

Ramírez és clar quan afirma que “canviant els hàbits o implicant al personal perquè sigui responsable de l’ús energètic, fent-los saber que es poden tancar llums a les sales que queden buides i no encendre’ls a les hores del dia on hi ha llum solar, fent petites accions que són a la mà de tots els treballadors i no comporten cap obra ni canvi de material, l’estalvi que es pot aconseguir és veritablement important. Això és inversió zero”.

El curs del COAATT, amb la part presencial dels aparelladors als centres cívics, posa de manifest que és necessari que es formi al personal municipal per aconseguir que siguin claus en l’estalvi energètic. Si el personal coneix els bons usos, com ara tancar els llums, les finestres o la calefacció d’una sala buida, l’estalvi està assegurat sense cap cost extra. Si es pot fer una inversió econòmica, la primera necessitat és el canvi dels llums al·lògens i fluorescents per uns altres de led de baix consum.