.

Ajuntament de Torredembarra

Ajuntament de Torredembarra

El proper 28 de febrer finalitza el termini perquè ciutadans i establiments comercials de Torredembarra que compleixin els requisits puguin sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries, tal com ha explicat la regidora de Serveis, Francisca Felguera. Per aquest motiu, la Regidoria de Serveis ha emès una circular informativa per recordar als interessats la tramitació corresponent, que és la següent:

“Els habitatges que es troben dins de l’àmbit de la recollida selectiva Porta a Porta podran gaudir d’una bonificació del 10% de la quota si efectuen una selecció correcta de la brossa”.

“Els establiments comercials que hagin signat l’acord de col·lboració amb l’Ajuntament de Torredembarra per a la recollida selectiva de cartró, de vidre o de matèria orgànica podran sol·licitar la reducció del 10% de l’import de la taxa”.

En ambdós casos, per tal de poder optar a la corresponent bonificació cal presentar una instància a l’Ajuntament sol·licitant aquesta reducció de la taxa i adjuntar una còpia del rebut pagat de la taxa d’escombraries corresponent a l’any 2013.

En el cas dels establiments, a la mateixa instància s’ha de fer constar el número de compte corrent en el qual es vol rebre l’abonament.

/* JS para menú plegable móvil Divi */