.

.

TOTS 21


Imatge d’arxiu d’un estabiment de la cadena Consum. Foto: Reusdigital

Com a resposta a la denúncia promoguda per un grup de comerços de la Selva del Camp, representada per Establiments Vilalta, SA, la qual denunciava la “irregularitat de les obres concedides” l’any 2013, per part de l’Ajuntament de la Selva del Camp, a la instal·lació del supermercat Consum al municipi, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, ha resolt recentment declarar les obres nul·les de ple dret.

Segons detalla el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora al qual ha tingut accés Reusdigital.cat, el 25 d’octubre de 2012 el representant de Consum Societat Cooperativa Valenciana (CONSUM) va sol·licitar l’atorgament d’una llicència d’obres per l’adequació de la nau existent al carrer de la Pau, número 2, de la Selva del Camp, i que va ser atorgada per una resolució del regidor d’Urbanisme i Habitatge de l’anterior govern. El terrenys és propietat de Coselva, el qual fou llogat per Consum.

El 2 de maig de 2016, la part denunciant va demanar a l’Ajuntament la “incoacció d’un procediment de revisió d’ofici contra les resolucions acordades pel regidor d’Urganisme i l’alcalde, l’any 2013”. Els denunciants consideraven que es concorrien les causes de nul·litat establertes “en tractar-se d’unes obres realitzades sobre una edificació que es troba en règim de fora d’ordenació i perquè els terrenys es troben inclosos en un àmbit de transformació urbanística subjectes a la futur aprovació d’un pla de millora urbana. La part denunciant contemplava “la suspensió de l’activitat realitzada en l’edifici”.

L’1 d’agost de 2016, es va iniciar un procediment de revisió d’ofici de les llicències, el qual primer fou denegat, però després de ser revisat es van acceptar noves proves documentals. El maig del 2017, l’Ajuntament de la Selva va trametre novament l’expedient a la Direcció General d’Administració Local. Després de diversos tràmits i al·legacions, la Comissió Jurídica Assessora informa favorablement sobre la revisió instruïda per l’Ajuntament per declarar la nul·litat de ple dret.

El llavors alcalde, Josep Maria Puig, ‘només’ signava els informes dels tècnics

El llavors alcalde, Josep Maria Puig, coneixia la denúncia, però ha assegurat a Reusdigital.cat que “només vaig signar l’informe dels tècnics que li van presentar”. “Els polítics hem de signar d’acord amb els informes que ens presenten els tècnics, ells van fer la proposta i jo li vaig donar el vistiplau”, ha afegit. Puig, ara a l’oposició, ha manifestat que la llicència definitiva o provisional “depèn dels metres quadrats de la superfície i que potser es va creure que es podia fer a través d’una llicència definitiva”. En aquell moment la resolució va ser dictada pel regidor d’Urbanisme, Gerard Salvat, malgrat que la competència era de l’alcalde. En aquest punt s’ha mostrat sorprès, “jo signava on posava ‘alcalde’”, ha dit.

L’Ajuntament vol arreglar la situació el més ràpid possible

L’Ajuntament ha emplaçat a Consum a “demanar unes llicències provisionals tal i com marca la llei”, ha assegurat a aquest mitjà l’actual regidor d’Urbanisme de la Selva del Camp, Enric Roberto, que ha exposat que “nosaltres volem arreglar la situació i que es faci correctament”. Roberto ha apuntat que desconeix per què es va fer d’aquesta manera, però que intueix que la causa és el fet que “la llicència definitiva la dona l’Ajuntament, mentre que la provisional l’ha d’aprovar la Comissió Territorial d’Urbanisme”. És un tràmit més llarg i que es pot desestimar. “Nosaltres volem arreglar la situació”, ha insistit Roberto.

Reusdigital.cat / Grup de Diaris Digitals de Catalunya