.

.

TOTS 21


Sessió plenària de Constantí

Sessió plenària de Constantí

L’Ajuntament de Constantí ha presentat al·legacions contra la resolució del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, segons la qual el consistori no percebrà cap import corresponent al 2013 d’aquesta partida atorgada en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat. Tal i com va avançar aquest mateix digital, la nova retallada (es passa dels 92 milions del 2012 a 37 el 2013), aprovada pel Govern de la Generalitat el passat 27 de desembre, respon a nous criteris de redistribució i sobretot, a l’increment dels ingressos dels municipis procedents  de l’Estat.

Des de l’Ajuntament de Constantí es considera que aquesta resolució es produeix en una data, el 27 de desembre, quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de l’exercici 2013 i a més comporta una retallada pels Ajuntaments afectats d’un important ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals.  Amb aquesta retallada, l’Ajuntament de Constantí deixarà de percebre aquest any 120.000 euros en concepte de Fons de Cooperació local,  ja pressupostats en el 2013.

El regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Constantí, Daniel Rodríguez afegeix que “la proposta suposa també un canvi significatiu en els criteris de forma arbitrària, discriminatòria i reglamentada sense el diàleg i l’acord amb el món local i enviada als ajuntaments en plenes festes de Nadal; i en les quantitats del Fons que són del tot insuficients”.

El responsable d’Hisenda considera que “la manera de  procedir al càlcul i els criteris emprats, res tenen a veure, ni amb el fixat en exercicis pressupostaris anteriors, ni tampoc amb el que estableix la Llei municipal i de règim local de Catalunya ni l’Estatut d’Autonomia de 2006”.

Constantí és un dels 20 ajuntaments de la demarcació de Tarragona que s’han quedat sense percebre les aportacions de la Generalitat en concepte del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a 2013, un dels instruments de finançament de les corporacions locals.