.

Logo Col·legi Advocats de Tarragona

Logo Col·legi Advocats de Tarragona

El Col·legi d’Advocats de Tarragona ha organitzat, per aquest dijous dia 19 de desembre a les 18:00 hores, una conferència que, sota el títol “L’organització judicial del segle XXI” serà impartida per Joaquim Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, magistrat especialista de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i vocal de la comissió creada pel ministre de Justícia per a redactar l’avantprojecte de llei de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

La Jornada es durà a terme al Saló d’actes del Col·legi i l’assistència és lliure i gratuïta.