.

 

Segons la previsió, el nou sistema de gestió estarà implantat a tot el municipi l’1 de juny. Foto: Cedida

Aquest matí s’han començat a instal·lar els nous contenidors i, per tant, a partir d’avui el nou sistema de gestió de la recollida d’escombraries, amb el Consell Comarcal del Tarragonès, s’implantarà a tot el municipi.
L’empresa adjudicatària del servei, FCC Medioambiente, ha començat pel barri de La Barquera, retirant els contenidors vells i instal·lant els nous, que són totalment metàl·lics i amb més capacitat que els antics.
La implantació continuarà per tots els barris de la costa, i seguirà pel Francaset i Berà Mar, per finalitzar al nucli urbà i als barris del nord. Es preveu que l’1 de juny el servei estigui implantat a tot el municipi.

Fins que finalitzi la implantació total, durant un temps conviuran els dos serveis de recollida, amb dos camions diferents, el camió nou a totes aquelles zones on ja s’hagin instal·lat els nous contenidors, i el vell en els barris on encara tinguem el sistema antic.

Manel González, regidor de serveis tècnics, ha estat aquest matí a La Barquera controlant que l’inici de la implantació fos la correcta, i ha assegurat que “amb el nou sistema de gestió donem un pas molt important en la qualitat del servei que donem al ciutadà, amb un increment de la freqüència de la recollida i de la neteja interior i exterior, i una major capacitat, un servei més eficient i adaptat a les necessitats d’un municipi com Roda de Berà. A més a més, els rodencs ja no tindran excusa per no reciclar, perquè tots els contenidors, els cinc de totes les fraccions, estaran junts formant illes de contenidors”, ha dit González.

Avantatges

Els avantatges per als rodencs seran notoris, amb un servei més eficient, un nou parc de vehicles i maquinària nova, adaptats a les necessitats de Roda de Berà. La freqüència de recollida i de neteja interior i exterior dels contenidors serà major; hi haurà més contenidors a la via pública, fins a 1.110 unitats, distribuïts en illes completes amb cinc contenidors de totes les fraccions, amb ubicacions estudiades prèviament perquè la ruta del camió sigui més eficient. A més a més, inclouen un sistema de control amb xip de pesatge i buidatge, el qual indicarà en tot moment el seu estat, per evitar que arribin a omplir-se.

Amb aquesta adhesió, el municipi diu adéu a un servei de recollida obsolet i precari, gestionat pel Consell Comarcal amb un contracte de 10 anys prorrogat per 5 més, que no ofereix un servei a l’alçada del que necessita actualment Roda de Berà. Aquest contracte amb el Consell incloïa la gestió de la recollida selectiva de paper i cartró, plàstic i vidre, i l’Ajuntament s’ha fet càrrec tots aquests anys de la recollida del rebuig i de la fracció orgànica amb mitjans propis i amb el material i la maquinària heretada de l’antiga empresa concessionària Cosbapsa.

A partir d’ara, l’empresa FCC Medioambiente es farà càrrec de la recollida de tota la brossa, rebuig i selectiva, i l’Ajuntament continuarà duent a terme la gestió de les restes vegetals, la neteja viària i el manteniment de les platges.