.

.

TOTS 21


Seu d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha començat a instal·lar sensors que permeten analitzar el consum d’energia elèctrica que es fa en els equipaments que l’empresa municipal té a la ciutat, com són l’estació depuradora, la potabilitzadora, les oficines i el magatzem. Aquesta recollida i anàlisi de dades ha de permetre localitzar i identificar amb precisió les àrees i els moments d’un consum significatiu d’energia, amb l’objectiu d’introduir posteriorment millores en la gestió, eficiència i estalvi.

Aquesta és una de les accions que es deriva de la certificació ISO 50001, obtinguda el 2022 per Aigües de Reus i que persegueix la transició cap a un nou model energètic i que certifica la qualitat i les bones pràctiques pel que fa a la gestió energètica de les empreses. Aquest estàndard també apunta a la millora continuada pel que fa a l’eficiència, els costos relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La instal·lació dels sensors de mesurament i anàlisi del consum elèctric es fa en funció de l’equipament on van destinats. Segons quin sigui el tipus d’instal·lació i característiques (dimensions, potència, equips consumidors, etc) s’instal·len més o menys sensors de mesura per segmentar consums i identificar i analitzar els usos significatius que són els que ofereixen un potencial més gran per a la millora energètica. L’objectiu és segmentar al màxim l’obtenció de dades per conèixer amb detall les característiques del consum. Les senyals dels mesuradors s’envien mitjançant un sistema de telecontrol, i les dades obtingudes són analitzades periòdicament pels membres de la comissió de seguiment energètic d’Aigües de Reus, que implementen l es millores necessàries.

Grans i petites accions

“L’eficiència energètica ha d’inspirar de dalt a baix totes les dinàmiques d’una empresa com Aigües de Reus, ja tinguin a veure amb grans projectes com amb la gestió de les petites pràctiques quotidianes”, assegura el regidor responsable del servei d’aigua, Daniel Rubio. “La transició energètica necessita de grans accions com és el fet de comptar amb un parc solar dels més grans de la ciutat, però també de petits canvis quotidians per part de tothom i que acaben resultant poderosos”, afegeix.

La certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001 inclou tots els processos de l’empresa pel que fa a la gestió i millora del consum i l’eficiència energètica en el si d’Aigües de Reus. De fet, Aigües de Reus està plenament compromesa amb el repte de la transició energètica, i els darrers anys ha fet passos destacats en la implantació d’una gestió més eficient energèticament del cicle integral de l’aigua. En aquest sentit, el 2024 comportarà un millor aprofitament encara dels recursos hídrics propis de Reus.