.

Els representants de les tres parts. Foto: Cedida

Els representants de les tres parts. Foto: Cedida

La Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Pere Martell i Agbar han signat un conveni per establir aliances entre la formació universitària i els ensenyaments professionals i contribuir així a la creació d’un entorn d’excel·lència professional en l’àmbit de l’aigua. Aquest acord s’emmarca dins el projecte europeu Three-level centres of professional excellence: qualification, enterpreneurship and innovation in the Green Economy (3LoE), del qual tant l’Institut Pere Martell com Agbar en formen part, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i altres 57 entitats europees, entre elles, 19 centres de formació professional, 34 empreses, industries i representants de sector, 5 autoritats públiques, 14 institucions d’educació superior, 6 centres de recerca i 3 organitzacions no governamentals d’Alemanya, Àustria, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia i Espanya.

El projecte europeu 3LoE, cofinançat pel Programa Erasmus+, té com a objectius millorar de manera sostenible les competències transversals, garantir la necessitat de joves professionals, gerents i emprenedors, i reforçar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) en l’entorn de l’economia verda, així com realitzar estalvi energètic, utilitzar energies renovables i protegir el medi ambient i el clima a través de pimes qualificades i innovadores.

L’acord l’han signat el director de l’Institut Pere Martell de Tarragona, Josep Maria Pallarés Serres, el director de Persones i Organització d’Agbar Catalunya, Juan Manuel López Cuevas i el rector de la URV, Josep Pallarès. L’objecte del conveni és l’oferta i impartició de continguts del Grau de Química i altres graus corresponents a les branques de ciències i enginyeries en règim de formació en alternança i dual, així com la transferència de coneixements i l’intercanvi d’informació i bones pràctiques. També promou el suport a la formació contínua, el foment de la innovació acadèmica i empresarial, la promoció de l’emprenedoria, la implementació de tasques de recerca i desenvolupament, així com la protecció mediambiental i la gestió de residus en l’entorn d’aquesta economia verda aplicada a l’àmbit de l’aigua.

Instantània de la signatura del conveni. Foto: Cedida

Instantània de la signatura del conveni. Foto: Cedida

La Facultat de Química de la URV ha estat pionera, i de moment única en aquest ensenyament, a nivell d’Espanya en implantar la formació dual per al grau en Química, el curs 2021-2022, amb l’objectiu de facilitar als estudiants d’aquest grau estades de formació en empresa remunerades que els permeti aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint al mateix temps l’adquisició de competències que els preparin per exercir activitats professionals, els facilitin l’ocupabilitat i els fomentin la capacitat d’emprenedoria.

L’Institut Pere Martell és un centre públic referent a Catalunya en l’oferta de formació professional i en la qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de qualitat, adaptada a les demandes de la població i del sector productiu del territori. El centre i el Departament d’Energia i Aigua en particular, tenen una àmplia experiència en formació DUAL i en la realització de processos d’acreditació de competències de les persones treballadores amb aquest acord ens permetrà millorar les sinèrgies entre el centre, la universitat i el teixit empresarial.

Agbar és una companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua amb una forta implantació al Camp de Tarragona on opera sota aquesta marca o a través d’empreses publicoprivades com Ematsa i Comaigua.

Un dels primers resultats d’aquest acord ha estat la incorporació d’un alumne del grau en Química a una de les empreses del grup Agbar en règim de formació dual, i permetrà a més enfortir la relació entre la universitat i els centres que imparteixen cicles formatius de grau superior en l’àmbit de la formació professional.